facebook

Raspored obuka

Maj

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Broj časova

30. 5 - 31. 5.

9.00 - 16.00 / ponedjeljak i utorak

16 časova

31. 5. 

8.00 - 16.00 / utorak

8 časova

Jun

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Broj časova

2. 6.

9.00 - 16.00 / četvrtak

8 časova

2. 6 - 3. 6.

9.00 - 16.00 / četvrtak i petak

16 časova

6. 6 - 10. 6.

9.00 - 16.00 / svaki dan

40 časova

13. 6 - 14. 6.

9.00 - 16.00 / ponedjeljak i utorak

16 časova

15. 6 - 17. 6.

9.00 - 16.00 / srijeda, četvrtak, petak

24 časa

Septembar

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Broj časova

5. 9 - 18. 10.

17.00 - 19.30 / ponedjeljak, srijeda, petak

40 časova

12. 9 - 24. 10.

17.00 - 19.30 / ponedjeljak, srijeda

40 časova

13. 9 - 13. 10. 

17.00 - 19.30 / utorak, četvrtak

20 časova

19. 9 - 22. 9.

9.00 - 16.00 / ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak

32 časa

21. 9 - 23. 9.

Svaki dan od 9 do 16 časova

24 časa

26. 9 - 30. 9. 

Svaki dan od 9 do 16 časova

40 časova

26. 9 - 22. 11.

17.00 - 19.30 / utorak, četvrtak

70 časa

27. 9 - 15. 11.

17.00 - 20.30 / utorak, četvrtak

60 časa

Oktobar

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Broj časova

3. 10 - 7. 10.

9.00 - 16.00 / svaki dan

32 časa

10. 10 - 14. 10.

9.00 - 16.00 / svaki dan

40 časova

10. 10 - 14. 10.

9.00 - 16.00 / svaki dan

40 časova

17. 10 - 14. 11.

17.00 - 19.30 / ponedjeljak, srijeda, petak

40 časova

17. 10 - 21. 10.

9.00 - 16.00 / svaki dan

40 časova

24. 10 - 28. 10.

17.00 - 19.30 / ponedjeljak i srijeda

40 časova

24. 10 -28. 10.

9.00 - 16.00 / svaki dan

40 časova

31. 10 - 4. 11.

8.00 - 16.00 / svaki dan

40 časova

Novembar

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Broj časova

7. 11 - 10. 11.

9.00 - 16.00 ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak

32 časa

8. 11 - 1. 12.

17.00 - 19.30 / utorak i četvrtak

24 časa

14. 11 - 18. 11.

9.00 - 16.00 / svaki dan

40 časova

17. 11 - 20. 12.

17.00 - 20.30 / utorak i četvrtak

40 časova

Decembar

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Broj časova

5. 12 - 8. 12.

8.00 - 16.00 / svaki dan

40 časova

Januar

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Broj časova

23. 1 - 6. 3. 2023.

17.00 - 19.30 / ponedjeljak i srijeda

40 časova

31. 1. 2023.

9.00 - 16.00 / utorak

8 časova

31. 1 - 7. 3. 2023.

17.00 - 19.30 / utorak i četvrtak

32 časa

30. 1 - 2. 2. 2023.

8.00 - 16.00 / ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak

32 časa

Februar

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Broj časova

20. 2 - 24. 2. 2023.

8.00 - 16.00 / svaki dan

40 časova

Mart

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Broj časova

27. 3 - 8. 5. 2023.

17.00 - 19.30 / ponedjeljak i srijeda

40 časova

Share This