facebook

Raspored obuka

Septembar, 2023

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Lokacija

Broj časova

21. 9. - 24. 10.

Utorak i četvrtak 17.00 - 18.30

Banja Luka

20 časova

25. 9 - 18. 10. 

Ponedeljak i srijeda 17.00 - 19.30

Banja Luka

24 časa

Oktobar, 2023

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Lokacija

Broj časova

17. 10 - 25. 10. 

Utorak i srijeda 09.00 - 14. 00

Banja Luka

24 časa

17. 10 - 19. 10.

Utorak,srijeda i četvrtak 09.00 - 16.00 

Banja Luka

24 časa

18. 10 - 29. 11

Ponedeljak i srijeda 17.00 - 19.30

Banja Luka 

40 časova

23. 10 - 29. 11.

Ponedeljak i srijeda 17.00 - 19.30

Banja Luka

40 časova

23. 10 - 31. 10

Svaki dan 9.00 - 16.00

Banja Luka

60 časova

30. 10 - 1. 11.

Svaki dan 9.00 - 16.00

Banja Luka

24 časa

31. 10 - 12. 12.

Utorak i četvrtak 17.00 - 19.30

Banja Luka

40 časova

Novembar, 2023

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Lokacija

Broj časova

6. 11 - 10. 11.

Svaki dan 9.00 - 16.00

Banja Luka

40 časova

6. 11 - 10. 11

Svaki dan 9.00 - 16.00

Banja Luka

40 časova

14. 11 - 21. 12.

Utorak i četvrtak 17.00 - 19.30

Banja Luka

40 časova

14. 11 - 7. 12.

Utorak i četvrtak 17.00 - 19.30

Banja Luka

24 časa

27.11 - 1. 12.

Svaki dan 8.00 - 16.00

Banja Luka / Sarajevo

40 časova

Share This