facebook

Raspored obuka

Maj, 2024

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Lokacija

Broj časova

8. 5 - 10. 6.

Ponedjeljak i srijeda 17.00 - 19.30

Banja Luka

40 časova

8. 5 - 17. 6.

Ponedjeljak i srijeda 17.00 - 19.30

Banja Luka

40 časova

13. 5 - 16. 5.

9.00 - 16.00 / Svaki dan

Banja Luka

32 časa

13. 5 - 17. 5.

9.00 - 16.00 / Svaki dan

Banja Luka

40 časova

14. 5 - 6. 6.

Utorak i četvrtak 17.00 - 19. 30

Banja Luka

21 čas

14. 5 - 6. 6.

Utorak i četvrtak 17.00 - 19.30

Banja Luka

24 časa

21. 5 – 5. 6.

Utorak i srijeda 9.00 - 14.00

Banja Luka

24 časa

Jun, 2024

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Lokacija

Broj časova

3. 6 - 12. 6.

Ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak 09.00 - 16.00

Banja Luka

60 časova

10. 6 - 14. 6.

Svaki dan od 09.00 - 16.00

Banja Luka

40 časova

Septembar, 2024

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Lokacija

Broj časova

10. 9 - 17. 10.

Utorak i četvrtak 17.00 - 19.30

Banja Luka

40 časova

10. 9 – 26. 9.

Utorak i četvrtak 17.00 - 18.30 

Banja Luka

12 časova

18. 9 - 28. 10.

Ponedjeljak i srijeda 17.00 – 19.30 

Banja Luka

40 časova

23. 9 - 9. 10.


Ponedjeljak i srijeda 17.00 - 20.30

Banja Luka

24 časa

Oktobar, 2024

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Lokacija

Broj časova

15. 10 - 5. 11.

Utorak i četvrtak 17.00 - 19.30 

Banja Luka

21 čas

14. 10 – 18. 10.

Svaki dan /

9.00 - 16.00  

Banja Luka

40 časova

21. 10 – 1.11.

Ponedjeljak, srijeda, petak / 9.00 - 16.00

Banja Luka

70 časova

29. 10 –  5.12.

Utorak i četvrtak / 17.00 - 19.30

Banja Luka

40 časova

Novembar, 2024

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Lokacija

Broj časova

4. 11 - 13. 11.

Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak

09.00 – 16.00 

Banja Luka

60 časova

4. 11 - 7. 11.

Ponedjeljak i srijeda 17.00 – 19.30 

Banja Luka

32 časa

6. 11 – 9. 12.


Ponedjeljak i srijeda 17.00 - 20.30

Banja Luka

40 časova

19. 11- 12. 12

Utorak i četvrtak 

17.00 - 19.30 

Banja Luka

24 časa

Januar, 2025

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Lokacija

Broj časova

20. 1 – 19.2.

Ponedjeljak i  srijeda

17.00 - 20.30 

Banja Luka

40 časova

20. 1. – 26. 3.

Ponedjeljak i  srijeda

17.00 - 20.30 

Banja Luka

80 časova

21. 1 – 27. 3.

Utorak i četvrtak

17.00 - 19.30

Banja Luka

60 časova

21. 1 – 13. 2.

Utorak i četvrtak

17.00 - 19.30

Banja Luka

32 časa

Mart, 2025

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Lokacija

Broj časova

10. 3 – 9. 4.

Ponedjeljak i  srijeda

17.00 - 20.30 

Banja Luka

40 časova

Share This