facebook

Raspored obuka

Jun, 2023

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Lokacija

Broj časova

1. 6 - 2. 6.

09.00 - 16.00 / svaki dan

Banja Luka

16 časova

5. 6 - 5. 7.

17.00 - 20.30 ponedeljak i srijeda

Banja Luka

40 časova

5. 6 - 7. 6.

09.00 - 16.00 / svaki dan

Banja Luka

24 časa

20. 6 - 22. 6.

10.00 - 14.00 / svaki dan

Banja Luka

16 časova

Septembar, 2023

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Lokacija

Broj časova

18. 9 - 11. 10. 

Ponedeljak i srijeda 17.00 - 19.30

Banja Luka

24 časa

25. 9 - 6. 11. 

Ponedeljak i stijeda 17.00 - 19.30

Banja Luka

40 časova

26.9. - 26. 10.

Utorak i četvrtak 17.00 - 18.30

Banja Luka

20 časova

Oktobar, 2023

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Lokacija

Broj časova

16. 10. - 20. 10.

Svaki dan 9.00 - 16.00

Banja Luka

40 časova

17.10.

Svaki dan 9.00 - 16.00

Banja Luka

8 časova

18. 10 - 29. 11

Ponedeljak i stijeda 17.00 - 19.30

Banja Luka 

40 časova

23. 10 - 1. 11

Svaki dan 9.00 - 16.00

Banja Luka

60 časova

23. 10 - 27. 10.

Svaki dan 8.00 - 16.00

Banja Luka

32 časa

24. 10 - 5. 12.

Utorak i četvrtak 17.00 - 19.30

Banja Luka

40 časova

Novembar, 2023

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Lokacija

Broj časova

4. 12 - 11. 3. 2023.

Ponedeljak i srijeda 17.00 - 19.30

Banja Luka

80 časova

6 - 10. 11

Svaki dan 9.00 - 16.00

Banja Luka

40 časova

7. 11 - 30. 11.

Utorak i četvrtak 17.00 - 19.30

Banja Luka

24 časa

Angular

8. 11 - 20. 12.

Ponedeljak i srijeda 17.00 - 19.30

Banja Luka

40 časova

27.11 - 1. 12.

Svaki dan 8.00 - 16.00

Banja Luka / Sarajevo

40 časova

Share This