facebook

Raspored obuka

Februar, 2023

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Lokacija

Broj časova

2. 2 - 28. 2.

17.00 - 19.30 / utorak i četvrtak

Banja Luka

24 časa

8. 2 - 28. 6. 

17.00 - 19.30 / ponedeljak i srijeda

Banja Luka

144 časa

8. 2 - 28. 6.

17.00 - 19.30 / ponedeljak i srijeda 

Banja Luka

144 časa

8. 2 - 27. 2. 

17.00 - 20.30 / ponedeljak i srijeda

Banja Luka

24 časa

9. 2 - 10. 2.

9.00 - 16. 00 / četvrtak i petak

Banja Luka

16 časova

13. 2 - 17. 2.

9.00 - 16.00 / svaki dan

Banja Luka

40 časova

13. 2 - 17. 2.

9.00 - 16.00 / svaki dan

Banja Luka

40 časova

13. 2 - 15. 2.

9.00 - 16.00 / svaki dan

Banja Luka

24 časa

16. 2 - 17. 2.

9.00 - 16.00 / svaki dan

Banja Luka

16 časova

20. 2 - 2. 3. 

9.00 - 16. 00 / ponedeljak, utorak, srijeda i četvrtak

Banja Luka

60 časova

21. 2 - 16. 3.

17.00 - 19.30 / utorak i četvrtak

Banja Luka

24 časa

Mart, 2023

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Lokacija

Broj časova

2. 3 - 3. 3. 

09.00 - 16. 00 / četvrtak i petak

Banja Luka

16 časova

6. 3 - 5. 4.

17.00 - 20.30 / ponedeljak i srijeda

Banja Luka

40 časova

7. 3 - 23. 3.

17.00 - 18.30 / utorak i četvrtak

Banja Luka

12 časova

20. 3 - 23. 3.

09.00 - 16.00 / svaki dan

Banja Luka

32 časa

20. 3 - 24. 3. 

09.00 - 16.00 / svaki dan

Banja Luka

40 časova

21. 3 - 13. 4.

17.00 - 19.30 / utorak i četvrtak

Banja Luka

24 časa

28. 3 - 27. 4.

17.00 - 19.30 / utorak i četvrtak

Banja Luka

20 časova

April, 2023

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Lokacija

Broj časova

17. 4 - 22. 5. 

17.00 - 20.30 / ponedeljak i srijeda

Banja Luka

40 časova

17. 4 - 22. 5.

17.00 - 20.30 / ponedeljak i srijeda

Banja Luka

40 časova

17. 4 – 21. 4.

9.00 - 16.00 / svaki dan

Banja Luka

40 časova

18. 4 – 1. 6.

17.00 - 19.30 / utorak i četvrtak

Banja Luka

40 časova

24 - 28. 4.

9.00 - 16.00 / svaki dan

Banja Luka

40 časova

24 - 26. 4.

9.00 - 16.00 / svaki dan

Banja Luka

24 časa

Maj, 2023

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Lokacija

Broj časova

15 – 17. 5.

09.00 - 16.00 / svaki dan

Banja Luka

24 časa

15. 5 – 26. 6.

17.00 - 19.30 / ponedjeljak i srijeda

Banja Luka

40 časa

16 - 17. 5.

9.00 - 16.00 / svaki dan

Banja Luka

16 časova

22 - 25. 5.

9.00 - 16.00 / svaki dan

Banja Luka

32 časa

29. 5 - 28. 6.

17.00 - 20.30 / ponedeljak i srijeda 

Banja Luka

40 časova

29. 5 - 28. 6.

17.00 - 20.30 / ponedeljak i srijeda

Banja Luka

40 časova

Git radionica

30 - 31. 5.

9.00 - 16.00 / svaki dan

Banja Luka

16 časova

Jun, 2023

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Lokacija

Broj časova

5 - 9. 6.

09.00 - 16.00 / svaki dan

Banja Luka

40 časova

19 - 22. 6.

09.00 - 16.00 / svaki dan

Banja Luka

32 časa

Ferijalna radionica

20 - 22. 6.

10.00 - 14.00 / svaki dan

Banja Luka

16 časova

Share This