facebook

Raspored obuka

Septembar, 2022

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Lokacija

Broj časova

19. 9 - 22. 9.

9.00 - 16.00 / ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak

Banja Luka

32 časa

27. 9 - 27. 10. 

17.00 - 19.30 / utorak, četvrtak

Banja Luka

20 časova

Oktobar, 2022

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Lokacija

Broj časova

17. 10 - 19. 10.

8.00 - 16.00 / ponedjeljak, utorak i srijeda

Banja Luka

16 časova

17. 10 - 28. 11.

17.00 - 19.30 / ponedeljak i srijeda

Banja Luka

40 časova

18. 10 - 29. 11.

17.00 - 19.30 / utorak i četvrtak


Banja Luka

40 časova

24. 10 - 27. 10.

9.00 - 16.00 / ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak

Banja Luka

32 časa

24. 10 - 2. 12. 

09.00 - 16.00 / svaki dan

Banja Luka

80 časova

26. 10 - 7. 12.

17.00 - 19.30 / ponedeljak i srijeda

Banja Luka

40 časova

31. 10 - 4. 11.

9.00 - 16.00 / svaki dan

Banjaluka

40 časova

Novembar, 2022

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Lokacija

Broj časova

7. 11 - 11. 11.

8.00 - 16.00 / svaki dan

Banja Luka

40 časova

15. 11 - 22. 12.

17.00 - 19.30 / utorak i četvrtak

Banja Luka

40 časova

22. 11 - 15. 12.

17.00 - 19.30 / utorak i četvrtak

Banja Luka

24 časa

22. 11 - 19. 12.

9.00 - 14.00 / ponedjeljak, utorak i srijeda

Banja Luka

60 časova

28. 11 - 28. 11.

9.00 - 14.00 / ponedjeljak

Banja Luka /

Istočno Sarajevo

8 časova

29. 11 - 2. 12.

9.00 - 16.00 / utorak, srijeda, četvrtak i petak

Banja Luka/

Istočno Sarajevo

32 časa

Decembar, 2022

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Lokacija

Broj časova

5. 12 - 7. 12.

9.00 - 16.00 / ponedjeljak, utorak i srijeda

Banja Luka

24 časa

12. 12 - 15. 12.

9.00 - 16.00 / ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak

Banja Luka

32 časa

Januar, 2023

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Lokacija

Broj časova

23. 1 - 6. 3.

17.00 - 19.30 / ponedjeljak i srijeda

Banja Luka

40 časova

23. 1 - 6. 3.

17.00 - 19.30 / ponedjeljak i srijeda

Banja Luka

40 časova

24. 1 - 16. 2.

17.00 - 19.30 / utorak i četvrtak

Banja Luka

24 časa

30. 1 - 2. 2.

9.00 - 16.00 / ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak

Banja Luka /

Istočno Sarajevo

32 časa

30. 1 - 3. 2.

9.00 - 16.00 / ponedeljak,utorak, srijeda, četvrtak i petak

Banja Luka

40 časova

Februar, 2023

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Lokacija

Broj časova

6. 2 - 8. 2.

9.00 - 16.00 / ponedjeljak, utorak i srijeda

Banja Luka

24 časa

6. 2 - 8. 2.

9.00 - 12.00 / ponedjeljak i srijeda

Banja Luka

8 časova

13. 2.

9.00 - 12.00 / ponedjeljak

Banja Luka

4 časa

15. 2 - 1. 3.

9.00 - 12.00 / utorak i četvrtak

Banja Luka

12 časova

20. 2 - 24. 2.

9.00 - 16.00 / svaki dan

Banja Luka

40 časova

27. 2 - 28. 2.

9.00 - 16.00 / ponedjeljak i utorak

Banja Luka

16 časova

Mart, 2023

Naziv kursa

Datum održavanja

Termin održavanja

Lokacija

Broj časova

21. 3 - 13. 4.

17.00 - 19.30 / utorak i četvrtak

Banja Luka

24 časa

27. 3 - 8. 5.

17.00 - 19.30 / ponedjeljak i srijeda

Banja Luka

40 časova

27. 3 - 8. 5.

17.00 - 19.30 / ponedjeljak i srijeda

Banja Luka

40 časova

Share This