facebook

Kurs:

Uvod u Power BI

Osnovni
24 časa
Materijali sa predavanja
Sertifikat o pohađanju kursa
Pristup snimljenim predavanjima 45 dana

Zašto ovaj kurs?

Svakodnevni rad sa velikim brojem i količinom podataka, često nam onemogućava kvalitetnu analizu i upravljanje sa istim. U vezi sa tim, osluškujući potrebe i težeći da našim polaznicima ponudimo mogućnosti pohađanja, učenja i savladavanja savremenih alata za izvještavanje, u našoj ponudi vam predstavljamo i jedan od najtražnijih kurseva iz ove oblasti: Uvod u Power BI.

Ovaj kurs u trajanju od 24 časa predstavlja odličan način upoznavanja sa okruženjem i osnovnim funkcionalnostima Power BI programa.

Polaznicima na ovom kursu biće omogućeno da nauče kako na najjednostavniji način da prikupe podatke iz različitih izvora, te na osnovu njih kreiraju interaktivne, ažurirane i blagovremene izvještaje na potpuno inovativan način.

Cilj ovog kursa je sticanje vještina izvještavanja, upravljanja podacima i analitike u svrhu poboljšanja efikasnosti procesa donošenja poslovnih odluka.

Anliza podataka putem programa Excel

Kome je namijenjen ovaj kurs?

Kurs je namijenjen svima koji u svom poslu rade sa velikim bazama podataka i kojima sam Excel nije dovoljan za obradu i kvalitetno i brzo izvještavanje.

Polaznici ovoga kursa trebaju da dobro poznaju napredne funkcionalnosti Excel programa, te Excel BI alate.

Plan i program kursa:

Modul 1
 • Uvod u self-service BI
 • Uvod u analizu podataka
 • Uvod u vizuelizaciju podataka
Modul 2
 • Microsoft alati za self-service BI
 • Uvod u Power BI i Power BI Service
 • Import različitih tipova podataka u Power BI
 • Power BI upiti
Modul 3
 • Oblikovanje, kombinovanje i transformacija podataka
 • Power BI model podataka (Power BI Data Model)
 • Veze u Power BI modelu podataka (Cardinality, Cross filter directions)
Modul 4
 • Rad sa DAX-om u Power BI alatu
 • Calculated columns, calculated tables, measures
 • Napredni DAX
Modul 5
 • Kreiranje različitih tipova vizuala u Power BI-u
 • Kreiranje izvještaja
Modul 6
 • Objavljivanje izvještaja iz Power BI Desktopa na Power BI portal
 • Kreiranje Dashborda
Modul 7
 • Pivot tabele
 • Funkcije kocke
 • Grafikoni za funkcije kocke
Modul 8
 • Q&A
 • RLS – Row Level Security
SERTIFIKACIJA
 • Polaznicima pripada sertifikat o pohađanju kursa Uvod u Power BI za ostvarenih minimalno 70% prisustva od ukupnog fonda časova.

510,00 KM

  Preferirani način praćenja kursa


  *Ukoliko nemate promo kod ostavite prazno polje.

  Cijena je bez PDV-a.

  Cilj kursa je da naučiš

  R
  Okruženje Power BI desktop aplikacije
  R
  Osnovne funkcionalnosti Power BI programa
  R
  Importovanje različitih tipova podataka u Power BI
  R
  Power BI modele podataka (Power BI Data Model)
  R
  Rad sa DAX funkcijama
  R
  Kreiranje dashboard-a

  Šta dobijam?

  Pristup kursu u trajanju od 24 časa
  Materijale sa predavanja
  Sertifikat o pohađanju kursa
  Pristup snimljenim predavanjima 45 dana od datuma završetka kursa
  Pristup kursu u trajanju od 24 časa
  Materijale sa predavanja
  Sertifikat o pohađanju kursa
  Pristup snimljenim predavanjima 45 dana od datuma završetka kursa

  Detaljne informacije

  Početak:
  21. januar 2025.
  Kraj:
  13. februar 2025.
  pon
  uto
  sri
  čet
  pet
  17:00-19:30
  24 časa
  LANACO Tehnološki centar Veljka Mlađenovića bb Banja Luka (krug Poslovne zone Incel)
  Mogućnost praćenja online

  Možda te zanima

  Share This