facebook

Test centri

U okviru kompanije LANACO postoje Certiport i EC-Council test centri, kao i Inteh koji je zvanični PearsonVue test centar.

Certiport

CertiPort je već niz godina veoma popularan vid usmjeravanja i usavršavanja mladih osoba, studenata, učenika, kao i onih koji žele da promjene karijeru. U ovom test centru kandidati mogu polagati ispite iz različitih tehnoloških oblasti:

Microsoft

(Technology Associate, Office Specialist)

Adobe

(Certified Associate, Certified Expert)

AutoCAD

(Certified User, Certified Professional)

CompTIA

Start IT Fundamentals

Internet and Computer Core
Certification (IC3)

Pearson VUE

Kompanija LANACO ostvaruje uspješnu saradnju sa preduzećem Inteh, koje je ovlašćeni zastupnik najpoznatijeg test centra Pearson VUE. Prostorije Inteh test centra se nalaze u sklopu LANACO Tehnološkog centra, gdje imate mogućnost polaganja ispita za sticanje zvaničnih sertifikata.

Share This