facebook

Kurs:

Uvod u .NET

Početni

40 časova

Materijali sa predavanja

Sertifikat o pohađanju kursa

Pristup snimljenim predavanjima 45 dana

Zašto ovaj kurs?

Prilikom kreiranja softvera, poznavanje rada i upravljanja osnovnim konceptom u kojem se vrši upravo izrada aplikacijskog sadržaja za isti je nužna.

U vezi sa tim .NET platforma predstavlja početnu kariku u procesu kreiranje digitalnih rješenja koja objedinjuje programske jezike i digitalnu biblioteku neophodnih funkcija za pokretanje cijelokupnog sistema.

Pojam .NET odnosi se upravo na open source platformu Microsoft kompanije koja se koristi za izradu različitih vrsta aplikacija uključujući web, desktop i mobilnih aplikacija, Machine Learning i IoT tehnologije, kao i Cloud computing i Microservices servisa.

Ukoliko želiš da naučiš više o ovome i savladaš kako da kreiraš vlastitu web aplikaciju, na našem kursu Uvod u .NET upravo to sve možeš.

Kroz program kursa od 40 časova bićeš u mogućnosti da putem praktičnih predavanja i vježbi saznaš više o osnovama razvoja web aplikacije, kako da vršiš praćenje grešaka, tracing-a i debug-a, kao i da naučiš više o bezbjednosnim komponentama ovoga servisa.

Kome je namijenjen ovaj kurs?

Ovaj kurs ja namijenjen svim kandidatima koji žele da nauče osnove programiranja u .NET platformi, a za pohađanje kursa neophodno je osnovno znanje engleskog jezika i rada na računaru.

Plan i program kursa:

1. Uvod Web App Development
 • Uvod u Web programiranje
 • Uvod u ASP.NET
 • Kreiranje prve web aplikacije
2. Osnove razvoja web aplikacija korišćenjem Web Forms tehnologije
 • Serverske kontrole
 • Dodavanje funkcionalnosti Web formama
 • Rukovanje događajima
 • Rukovanje stanjem
3. Rukovanje greškama, tracing i debug
 • Rukovanje greškama
 • Tracing i debug
4. Definisanje izgleda i navigacije
 • Stilizacija i teme
 • Master strane
 • Navigacija
5. Rad sa podacima
 • Osnove rada sa podacima
 • Validacija podataka
 • Povezivanje podatak
 • Kontrole za rad sa podacima
6. Bezbijednost
 • Osnove bezbijednosti
7. ASP.NET AJAX
 • Uvod u AJAX
 • ASP.NET AJAX kontrole
8. Konfigurisanje i objavljivanje
 • Rad sa konfiguracionim fajlovima
 • Podešavanje servera i objavljivanje aplikacije
9. Uvod u ASP.NET Core
 • Uvod u ASP.NET Core
 • Kreiranje ASP.NET Core aplikacije
 • Upotreba Razor šablona
 • Rad sa podacima u ASP.NET Core aplikacijama
 • Razvoj klijentskih dijelova
SERTIFIKACIJA
 • Polaznicima pripada sertifikat o pohađanju kursa  Uvod u .NET za ostvarenih minimalno 70% prisustva od ukupnog fonda časova

690,00 KM

  Preferirani način praćenja kursa


  *Ukoliko nemate promo kod ostavite prazno polje.

  Cijena je bez PDV-a.

  Cilj kursa je da naučiš

  R

  Uvod u .NET platformu

  R

  Osnove razvoja web aplikacija korištenjem Web Forms tehnologije

  R

  Upravljanje greškama; tracing i debug

  R

  Stilizovanje izgleda aplikacije

  R

  Bezbjednosne komponente

  R

  Osnove AJAX-a

  Šta dobijam?

  Pristup kursu u trajanju od 40 časova

  Materijale sa predavanja

  Sertifikat o pohađanju kursa

  Pristup snimljenim predavanjima 45 dana od datuma završetka kursa

  Detaljne informacije

  Početak:
  10. mart 2025.
  Kraj:
  9. april 2025.
  pon
  uto
  sri
  čet
  pet
  17:00-20:30
  40 časova
  LANACO Tehnološki centar
  Veljka Mlađenovića bb
  Banja Luka
  (krug Poslovne zone Incel)
  Mogućnost praćenja online

  Možda te zanima

  Share This