facebook

eLearning

Dizajn i izrada eLearning sadržaja

U skladu sa globalnim edukativnim trendovima LANACO Edukacioni centar nudi izradu elektronskih kurseva na zahtjev klijenta, kao i njihovu implementaciju na određenu platformu.

LANACO nudi koncept razvoja koji vam pomaže da pretvorite vaše priručnike, PowerPoint prezentacije, klasično učenje u učionici u inovativno i interaktivno elektronsko učenje koje sadrži neke od multimedijalnih sadržaja:

Video klipove

k

Animaciju

Fotografiju

Naraciju

Muziku

Prednosti elektronskih kurseva

Z

Neograničen broj korisnika

Z

Mogućnost prilagođavanja

Z

Vršenje izmjena na već postojećem sadržaju

Z

Dostupnost 24/7

Z

Manji troškovi obuka

Z

Monitoring napretka

Uključenost korisnika

Elektronski kursevi koje razvijamo su interaktivni i prilagođeni stvarnim situacijama iz prakse koje korisnici doživljavaju u svom svakodenvnom životu.

LANACO nudi stručnu podršku u svakoj od navedenih faza, u zavisnosti od potreba klijenta. Nudimo i uslugu dizajna i razvoja platforme kao i implementaciju izrađenog kursa na novu ili postojeću platformu.

Proces izrade elektronskog kursa

1

Konsultacija sa klijentom i definisanje ciljeva

2

Prikupljanje sadržaja i izrada scenarija

3

Izrada multimedijalnog kursa

4

Implementacija, testiranje i postavljanje na platformu

Implementacija je moguća na dva načina

On-Premise implementacija

Kod klijenta, pod uslovom da klijent posjeduje sve tehničke preduslove

LANACO Cloud

Iznajmljivanje postavljenog sistema u LANACO Data centru

Reference

Share This