facebook

Oracle

by | 02.03.2022.

Kao ORACLE UNIVERSITY partner i ORACLE APPROVED EDUCATION centar , LANACO je takođe i ovlašteni distributer zvaničnih Oracle obuka i sertifikacionih ispita.

Oracle oblici učenja

Oracle omogućava pristup kursevima u sljedeća dva formata:

 • ELS  – Event learning subscriptions  – kursevi u učionici
 • CLS – Cloud learning subscriptions – godišnja pretplata na učenje

ELS – Event learning subscriptions

Ovaj oblik učenja podrazumijeva organizaciju Oracle kurseva u  učionici ili online u realnom vremenu. Sve kurseve iz Oracle kataloga organizujemo na zahtjev u učionicima na našoj lokaciji ili na lokaciji klijenta.

Pored pristupa kursu, u ovoj formi organizacije, svi polaznici dobijaju:

 • Pristup materijalima i labovima u trajanju od 90 dana
 • Pristup snimljenim predavanjima (ne snima se predavanje, već su u pitanju zvanična Oracle snimljena predavanja na engleskom jeziku)
 • 5 časova pregleda ostalih kurseva koji su dio  pretplate kojoj pripada kurs (npr. ako kurs pripada Oracle Database Event Learning Subscription možete sve kurseve iz ove pretplate da slušate u trajanju od 5 h. To su snimljeni materijali koji su dostupni za pregled i slušanje).

Cijena po polazniku:  1950,00 KM + PDV

CLS – Cloud learning subscriptions

Ovaj oblik učenja predstavlja pretplatu na učenje koja  omogućava polaznicima konstanto učenje, tokom godinu dana, 24/7.

Trenutno je u okviru ovog oblika učenja dostupna je sveobuhvatna pretplata: Technology Learning Subscription.

Ova pretplata uključuje 12 oblasti iz domena Oracle tehnologija, a svaka oblast uključuje veliki broj kurseva koji su dostupni polazniku, korisniku pretplate:

 1. Oracle Database Learning Subscription,
 2. Oracle Cloud Infrastructure Learning Subscription,
 3. Oracle Data Management ,Cloud Services Learning Subscription,
 4. Oracle Application Development Cloud Services Learning Subscription,
 5. MySQL Learning Subscription,
 6. Oracle IT Infrastructure Learning Subscription,
 7. Java Learning Subscription
 8. E-Business Suite Learning Subscription
 9. Peoplesoft Learning Subscription
 10. Siebel Learning Subscription
 11. JD Edwards Learning Subscription
 12. Hyperion Learning Subscription

Kupovinom ove pretplate polaznici dobijaju:

 • Pristup kursevima iz svih 12 oblasti tokom 365 dana, 24/7
 • Pristup materijalima i online laboratorijskim vježbama tokom 365 dana, 24/7
 • vaučer za pristup ispitima u cilju sticanja sertifikata
 • pristup Live sesijama, Q/A
 • dodatno, omogućen je transcript i subtitles
 • Pristup practis testovima, Exam preparation itd

Cijena po korisniku za pristup ovoj pretplati  iznosi 8127,00 KM + PDV.

Napomena: Jedna pretplata glasi na jedno ime.

Nije moguće odvojena kupovina pretplata, po oblastima.

Za sva dodatna pitanja i informacije o Oracle oblicima učenja za vašu organizaciju, kontaktirajte nas na mail edukacija@lanaco.com ili na telefon 051/335-506

Share This