facebook

Kurs:

Napredni MS Excel

Osnovni

20 časova

Materijali sa predavanja

Sertifikat o pohađanju kursa

Pristup snimljenim predavanjima 45 dana

Zašto ovaj kurs?

Jedan od naših najtraženijih kurseva, što i ne čudi, ako uzmemo u obzir da je Excel alat koji pored Word-a ima najširu primjenu u skoro svim sferama poslovanja. Rad sa kompleksnijim podacima zahtjeva dobru preglednost i organizaciju, a upravo to tabelarni prikaz u Excel-u i nudi.

Kome je namijenjen ovaj kurs?

Kurs Napredni MS Excel namijenjen je svima koji su upoznati sa ovim alatom ali žele da savladaju veći broj naprednih funkcija i komandi koje ovaj program nudi.

Plan i program kursa:

1. Napredni MS Excel
 • Upoznavanje sa kursom i načinom rada
 • Apsolutne / relativne / mješane adrese
 • Tabeliranje
 • IF funkcija
 • Podešavanja:
  a) Control Panel
  b) Excel
2. Uslovno formatiranje
 • Postavljanje uslova
 • Formatiranje ćelije ili grupe ćelija
3. Pivot tabele
 • Pivotiranje
 • Pivot grafikon
4. Funkcije
 • Tekstualne funkcije i njihova primjena
  a) Tekstualne funkcije i pivot tabele
 •  Funkcija IF uz:
  a) Logičke funkcije
  b) Tekstualne funkcije
 • Finansijske funkcije
  a) Argumenti finansijskih funkcija
  b) Funkcija sadašnje vrijednosti – Present Value (PV)
  v) Funkcija buduće vrijednosti – Future Value (FV)
  g) Funkcija izračunavanja rate – (PMT)
  d) Funkcije izračunavanja glavnice i kamate (PPMT i IPMT)
  đ) Funkcija izračunavanja kamatne stope – RATE
  e) Izračunavanje stvarne kamatne stope
  ž) Funkcija neto sadašnje vrijednosti – NPV
  z) Izračunavanje otplate sa datim grejs periodom
 • Vlookup i Hlookup funkcije – primjena
  a) Kombinacija IF i Vlookup funkcija
  b) Imenovanje opsega ćelija i primjena
5. Data Tools
 • Uklanjanje duplikata
 • Razvrstavanje teksta po kolonama
 • Tekstualne funkcije u službi uređivanja podataka
 • Validacija podataka
  a) Kreiranje padajućih lista
  b) Definisanje podataka za unos
  v) Definisanje dužine podataka
 • „Šta ako” analize
  a) Scenario Manager
  b) Goal Seek
  v) Data Table
 • Konsolidacija
6. Zaštita u programu Excel
 • Zaštita radnog lista (Protect Sheet)
 • Zaštita radnog dokumenta (Protect Workbook)
 • Zaštita određenog opsega ćelija (Allow Users to Edit Ranges)
 • Zaštita Excel datoteke od otvaranja i editovanja
SERTIFIKACIJA

Lanaco je ovlašćeni Certiport test centar gdje je moguće polaganje svih ispita na nivo MOS sertifikacije.

250,00 KM


  *Ukoliko nemate promo kod ostavite prazno polje.

  Cijena je bez PDV-a.

  Cilj kursa je da naučiš

  R

  Da brzo i lako uređuješ podatke

  R

  Da brzo i lako formatiraš ćelije

  R

  Da radiš sa formulama

  R

  Da radiš sa funkcijama

  R

  Da radiš sa grafikonima

  R

  Da radiš sa Dashboard-ima

  Šta dobijam?

  Pristup kursu u trajanju od 20 časova 

  Materijale sa predavanja

  Sertifikat o pohađanju kursa

  Pristup snimljenim predavanjima 45 dana od datuma završetka kursa

  Detaljne informacije

  Početak:
  13.septembar
  Kraj:
  13. oktobar
  pon
  uto
  sri
  čet
  pet
  17:00-18:30
  20 časova
  LANACO Tehnološki centar
  Veljka Mlađenovića bb
  Banja Luka
  (krug Poslovne zone Incel)
  Mogućnost praćenja online

  Možda te zanima

  Share This