facebook

Kurs:

Napredni MS Excel

Osnovni

21 čas

Materijali sa predavanja
Sertifikat o pohađanju kursa
Pristup snimljenim predavanjima 45 dana

Zašto ovaj kurs?

Iako se većina korisnika svakodnevno susreće sa Microsoft Excel programom koji čini jedan od osnovnih alata Microsoft office paketa, njegova kompletna primjena i napredne funkcionalnosti koje on posjeduje i dalje nisu u potpunosti iskorištene.

Iz tog razloga, uz njegovu najširu primjenu u skoro svim sferama poslovanja ovaj kurs predstavlja jedan od naših najtraženijih kurseva iz oblasti poslovne edukacije.

Cilj kursa je sticanje i unapređenje znanja i vještina rada u ovom programu primjenom praktičnih primjera naprednih funkcionalnosti, funkcija, te naprednog  izvještavanja primjenom Pivot tabela, u svrhu povećanja efikasnosti i efektivnosti obavljanja svakodnevnih poslovnih aktivnosti.

Kome je namijenjen ovaj kurs?

Kurs Napredni Excel namijenjen je svim polaznicima koji posjeduju osnovno predznanje rada u ovom programu, ali žele da savladaju i veći broj naprednih funkcionalnosti  koje ovaj program nudi.

Plan i program kursa:

1. Uvod
 • Upoznavanje sa kursom i načinom rada
 • Upoznavanje sa Excel okruženjem
 • Home tab
 • Formatiranje podataka
 • Imenovanje ćelija
 • Apsolutne / relativne / mješane adrese
 • Tabeliranje
 • Podešavanja:
  a) Control Panel
  b) Excel
2. Uslovno formatiranje
 • Postavljanje uslova
 • Formatiranje ćelije ili grupe ćelija
3. Data Tools
 • Uklanjanje duplikata
 • Razvrstavanje teksta po kolonama
 • Tekstualne funkcije u službi uređivanja podataka
 • Validacija podataka
  a) Kreiranje padajućih lista
  b) Definisanje podataka za unos
  v) Definisanje dužine podataka
 • „Šta ako” analize
  a) Scenario Manager
  b) Goal Seek
  v) Data Table
 • Konsolidacija
4. Funkcije
 • Osnovne funkcije (+ IF funkcija)
 • Logičke funkcije: IF funkcija (AND&OR)
 • Tekstualne & Datumske funkcije
  a) Tekstualne funkcije
  b) Datumske funkcije
 • Finansijske funkcije
  a) Argumenti finansijskih funkcija
  b) Funkcija sadašnje vrijednosti – Present Value (PV)
  v) Funkcija buduće vrijednosti – Future Value (FV)
  g) Funkcija izračunavanja rate – (PMT)
  d) Funkcije izračunavanja glavnice i kamate (PPMT i IPMT)
  đ) Funkcija izračunavanja kamatne stope – RATE
  e) Izračunavanje stvarne kamatne stope
  ž) Funkcija neto sadašnje vrijednosti – NPV
  z) Izračunavanje otplate sa datim grejs periodom
 • Vlookup i Hlookup funkcije – primjena
  a) Kombinacija IF i Vlookup funkcija
  b) Imenovanje opsega ćelija i primjena
5. Pivot tabele
 • Pivotiranje
 • Pivot grafikon
6. Zaštita u programu Excel
 • Zaštita radnog lista (Protect Sheet)
 • Zaštita radnog dokumenta (Protect Workbook)
 • Zaštita određenog opsega ćelija (Allow Users to Edit Ranges)
 • Zaštita Excel datoteke od otvaranja i editovanja
SERTIFIKACIJA

Lanaco je ovlašćeni Certiport test centar gdje je moguće polaganje svih ispita na nivo MOS sertifikacije.

320,00 KM

  Preferirani način praćenja kursa


  *Ukoliko nemate promo kod ostavite prazno polje.

  Cijena je bez PDV-a.

  Cilj kursa je da naučiš

  R
  Da brzo i lako uređuješ podatke
  R
  Da brzo i lako formatiraš ćelije
  R
  Da radiš sa formulama
  R
  Da radiš sa funkcijama
  R
  Da radiš sa grafikonima
  R
  Da radiš sa Dashboard-ima

  Šta dobijam?

  Pristup kursu u trajanju od 21 čas

  Materijali sa predavanja
  Sertifikat o pohađanju kursa
  Pristup snimljenim predavanjima 45 dana od datuma završetka kursa

  Detaljne informacije

  Početak:
  14. maj 2024.
  Kraj:
  6. jun 2024.
  pon
  uto
  sri
  čet
  pet
  17:00-19:30
  21 čas
  LANACO Tehnološki centar Veljka Mlađenovića bb Banja Luka (krug Poslovne zone Incel)
  Mogućnost praćenja online

  Možda te zanima

  Share This