facebook

Kurs:

Excel BI Tools

Srednji

24 časa

Materijali sa predavanja

Sertifikat o pohađanju kursa

Pristup snimljenim predavanjima 45 dana

Zašto ovaj kurs?

Ako koristite Excel u svakodnevnom radu, ali još uvijek niste upoznati sa Business Intelligence alatima koje nudi, ovaj kurs je sjajna prilika da savladate alate PowerQuery i PowerPivot.
Naučićete kako se direktno možete povezati na razne izvore podataka (fajlovi, baze podataka, web), koristiti upite pomoću Power Query alata, te kreirati relacioni model podataka uz pomoću Power Pivot-a i DAX izraza.

Anliza podataka putem programa Excel

Kome je namijenjen ovaj kurs?

Kurs je namijenjen svima koji u svom poslu rade sa velikim bazama podataka i kojima sam Excel nije dovoljan za obradu i kvalitetno i brzo izvještavanje.

Polaznici ovoga kursa trebaju da dobro poznaju napredne funkcionalnosti Excel programa, odnosno da posjeduju znanje u nivou kursa Napredni MS Excel.

Plan i program kursa:

1. Analiza podataka u Excel-u
 • Klasična analiza podataka u Excel-u
 • Excel Pivot tabele
 • Ograničenja klasične analize podataka
2. Excel Data model
 • Korištenje Excel Data modela
 • DAX
3. Uvoz podataka iz datoteka
 • Uvoz podataka u Excel
 • Oblikovanje i transformacija podataka
 • Učitavanje podataka
4. Uvoz podataka iz baza podataka
 • Javno dostupni izvori podataka
 • Pregled, oblikovanje i transformacija podataka
 • Tabela odnosa i hijerarhije
 • Učitavanje podataka
5. Uvoz podataka iz izvještaja
 • Uvoz podataka iz Excel-a
 • Transformacija Excel podataka
 • Učitavanje podataka u Excel Data model
6. Kreiranje i formatiranje mjera
 • DAX
 • Mjere
 • Napredne DAX funkcije
7. Vizuelizacija podataka
 • Pivot tabele
 • Funkcije kocke
 • Grafikoni za funkcije kocke
8. Korišćenje programa Excel sa Power BI-om
 • Power BI
 • Otpremanje Excel podataka u Power BI
 • Power BI Mobile App
SERTIFIKACIJA
 • Polaznicima pripada sertifikat o pohađanju kursa Analyzing Data with Excel za ostvarenih minimalno 70% prisustva od ukupnog fonda časova.  

510,00 KM

  Preferirani način praćenja kursa


  *Ukoliko nemate promo kod ostavite prazno polje.

  Cijena je bez PDV-a.

  Cilj kursa je da naučiš

  R

  Kako analizirati podatke u Excel-u

  R

  Kako koristiti besplatne izvore podataka za analizu

  R

  Rad sa DAX funkcijama

  R

  Rad sa Pivot tabelama

  R

  Kako se koriste modeli podataka

  R

  Kako koristiti Power BI za naprednu analizu podataka

  Šta dobijam?

  Pristup kursu u trajanju od 24 časa

  Materijale sa predavanja

  Sertifikat o pohađanju kursa

  Pristup snimljenim predavanjima 45 dana od datuma završetka kursa

  Detaljne informacije

  Početak:
  -
  Kraj:
  -
  pon
  uto
  sri
  čet
  pet
  17:00-19:30
  24 časa
  LANACO Tehnološki centar
  Veljka Mlađenovića bb
  Banja Luka
  (krug Poslovne zone Incel)
  Mogućnost praćenja online

  Možda te zanima

  Share This