facebook

Kurs:

Uvod u grafički dizajn

Početni

40 časova

Materijali sa predavanja

Sertifikat o pohađanju kursa

Pristup snimljenim predavanjima 45 dana

Zašto ovaj kurs?

Kreiranje vizuelnih rješenja je zabavan i kreativan posao, ali isto tako, postoje određena pravila i norme koje bi se trebale ispoštovati prilikom dizajniranja. Grafički dizajn ima široku upotrebu i skoro da ne postoji industrija ili oblast koja ne zahtjeva angažovanje grafičkog dizajnera.

graficki dizajn kurs

Kome je namijenjen ovaj kurs?

Grafički dizajner je osoba koja kreira vizuelna rješenja za različite namjene i klijente, sa ciljem što boljeg prezentovanja i prodaje. Osnovna podjela bi bila kreiranje vizuala za štampane i digitalne medije kombinovanjem slike, teksta i vektorskih oblika.

Ovaj kurs je idealan za sve kreativce bez obzira na godine i zanimanje jer uvodimo polaznike u svijet grafičkog dizajna tako što predstavljamo osnovne principe, radimo studije slučaja, dajemo primjere iz prakse, dok većinu kursa posvećujemo praktičnom radu na najpopularnijim alatima za grafički dizajn, a to su Adobe Illustrator i Adobe Photoshop.

Plan i program kursa:

1. Uvod u kurs
 • Razlike između Illustrator i Photoshop alata
 • Illustrator – upoznavanje sa interfejsom
 • Podešavanje programa
 • Rad sa dokumentima
 • Izmjena, dodavanje i brisanje stranica (Artboards)
2. Illustrator - upoznavanje sa osnovnim dijelovima
 • Navigacija i zoom opcije
 • Selection i Direct Selection Tool
 • Copy, paste, duplicate opcije
 • Osnovni geometrijski objekti
 • Rad sa paletama
 • Pathfinder i Shape Builder alati
 • Rad sa Layer-ima
3. Illustrator - alati za crtanje
 • “Pencil” alat
 • “Pen” alat
 • “Brush” alat
 • Vježbe za crtanje
4. Rad sa slikama
 • Unos slika
 • Upotreba tracing opcije
 • Vježbe
5. Rad sa tekstom
 • Formatiranje
 • Rad sa stilovima
 • Odabir fonta
 • Ispisivanje na oblicima
6. Dodatne funkcionalnosti
 • Clipping mask alat
 • Live paint alat
 • Blend alat
 • Rad sa simbolima
 • Crtanje u perspektivi
 • Gradient dodavanje
 • Vježbe
7. Izrada promo materijala
 • Vizit kartica
 • Letak
 • Plakat
 • Bilbord
 • Roll Up
 • Wallscape
 • Vježbe
8. Photoshop - upoznavanje sa okruženjem
 • Nove mogućnosti kroz verziju CC 2020
 • Podešavanje panela
 • Rad sa crno bijelim slikama
 • Unos i snimanje dokumenata
 • Rad sa slikama (crop,straighten,resize)
 • Rad sa layerima (opacity, fill)
 • Tipovi layera
 • Rad sa filterima
 • Korištenje blending modova
 • Brush alat
 • Razlike u uređivanju slika
 • Rad sa selekcijama (Rectangular Marquee,Elliptical Marquee)
 • Dodge i Burn alati
 • Clone Stamp alat
 • Content-aware tehnike
 • Liquify filter
 • Retuširanje fotografija
 • Snimanje dokumenata za web
 • Snimanje dokumenata za štampu
SERTIFIKACIJA
 • Polaznicima pripada sertifikat o pohađanju kursa Uvod u grafički dizajn za ostvarenih minimalno 70% prisustva od ukupnog fonda časova.

490,00 KM

  Preferirani način praćenja kursa


  *Ukoliko nemate promo kod ostavite prazno polje.

  Cijena je bez PDV-a.

  Cilj kursa je da naučiš

  R

  Kako da nađeš inspiraciju

  R

  Pravilno pripremiš dokument

  R

  Da kreiraš logotip

  R

  Da pravilno sačuvaš dokumente za dalju produkciju

  R

  Kako da kombinuješ fontove

  R

  Kako da edituješ fotografije

  Šta dobijam?

  Pristup kursu u trajanju od 40 časova

  Materijale sa predavanja

  Sertifikat o pohađanju kursa

  Pristup snimljenim predavanjima 45 dana od datuma završetka kursa

  Detaljne informacije

  Početak:
  8. april 2024.
  Kraj:
  20. maj 2024.
  pon
  uto
  sri
  čet
  pet
  17:00-19:30
  40 časova
  LANACO Tehnološki centar
  Veljka Mlađenovića bb
  Banja Luka
  (krug Poslovne zone Incel)
  Mogućnost praćenja online
  Share This