facebook

Kurs:

Uvod u Java programiranje

Osnovni
40 časova
Materijali sa predavanja
Sertifikat o pohađanju obuke
Pristup snimljenim predavanjima

Zašto ovaj kurs?

Ovaj kurs predstavlja odličan način da  upoznate sa svijetom programiranja koristeći i savladavajući osnove Java programskog jezika.
U osnovi ovog kursa je pisanje Java koda, ali kurs dodatno obuhvata i upoznavanje sa konceptima objektno-orijentisanog programiranja, na kojima je Java programski jezik zasnovan, a koji su baza i svih drugih objektno -orijentisanih programskih jezika. Cilj kursa je uvođenje polaznika u svijet programiranja, kao  i razvijanje ili unapređenje programerske logike kod polaznika kursa.

Kome je namijenjen ovaj kurs?

Kurs je namijenjen  osobama koje do sada nisu imale dodira sa programiranjem ili osobama kojima je oblast programiranja poznata, a nisu upoznati sa Java programskim jezikom.

Za uspješno pohađanje ovoga kursa potrebno je osnovno poznavanje rada na računaru i poznavanje engleskog jezika.

Kurs je osmišljen da polaznicima obezbijedi dobru bazu za napredne kurseve Java programiranja u polju desktop i web aplikacija.

Plan i program kursa:

1. Modul
 • Uvod u Java programiranje
2. Modul
 • Razvojno okruženje za pisanje koda i kreiranje Java projekta
3. Modul
 • Primitivni tipovi podataka u Javi, promjenljive i imenovanje
4. Modul
 • Operatori dodjele i aritmetički operatori
5. Modul
 • Ulazno/izlazni tokovi
6. Modul
 • Relacioni i logički operatori
7. Modul
 • Grananje
8. Modul
 • Petlje
9. Modul
 • Nizovi i osnovni algoritmi sortiranja i pretraživanja
10. Modul
 • Metode
11. Modul
 • Koncepti objektno-orijentisanog programiranja
12. Modul
 • Objekat i primjena koncepata objektno-orijentisanog programiranja u Javi
13. Modul
 • Statički članovi klase, abstraktna klasa i interfejs
14. Modul
 • Izuzeci i obrada izuzetaka
15. Modul
 • Neobavezan test znanja (preporuka zbog narednih kurseva)
SERTIFIKACIJA
 • Polaznicima pripada sertifikat o pohađanju kursa Uvod u Java programiranje za ostvarenih minimalno 70% prisustva od ukupnog fonda časova

690,00 KM

  Preferirani način praćenja kursa


  *Ukoliko nemate promo kod ostavite prazno polje.

  Cilj kursa je da naučiš

  R
  Osnovne principe programiranja
  R
  Osnove objektno orijentisanog programiranja
  R
  Operatore u Java programskom jeziku
  R
  Grananja, nizove i petlje
  R
  Metode Java kodiranja
  R
  Primjena stečenog znanja na konkretnim primjerima

  Šta dobijam?

  Pristup kursu u trajanju od 40 časova
  Materijale sa predavanja
  Sertifikat o pohađanju kursa
  Pristup snimljenim predavanjima 45 dana

  Detaljne informacije

  Početak:
  29. oktobar 2024.
  Kraj:
  5. decembar 2024.
  pon
  uto
  sri
  čet
  pet
  17:00-19:30
  40 časova
  LANACO Tehnološki centar Veljka Mlađenovića bb Banja Luka (krug Poslovne zone Incel)
  Mogućnost praćenja online
  Share This