facebook

Kurs:

Software Development Fundamentals

Početni
24 časa
Materijali sa predavanja
Sertifikat o pohađanju kursa
Pristup snimljenim predavanjima 45 dana

Zašto ovaj kurs?

Software Development Fundamentals  predstavlja uvodni kurs iz oblasti programiranja. Tokom ovog kursa steći ćete znanja o osnovnom konceptu programiranja, osnovama objektno-orijentisanog programiranja, osnovama razvoja softvera i desktop aplikacija, kao i osnovama baza podataka.
Anliza podataka putem programa Excel

Kome je namijenjen ovaj kurs?

Software Development Fundamentals namijenjen je svima koji žele da se bave programiranjem. Predstavlja sjajan uvod u svijet softverskog inženjerstva, pružajući razumijevanje suštine razvoja softvera: razumijevasnje objektno-orjentisanog programiranja, razumijevanje Core programiranja, razumijevanje Web aplikacija, razumijevanje Desktop aplikacija i baza.

Plan i program kursa:

1. Uvod u programiranje
 • Šta je programiranje
 • Objektno orijentisano programiranje
 • Tipovi podataka
 • Varijable
 • Komentari
 • Aritmetički operatori
 • Poređenje
 • Uslovno grananje
 • Switch
 • While petlja, Do While petlja
 • For petlja / For Loop
 • Logički operatori, nizovi i funkcije
2. Uvod u objektno orijentisano programiranje
 • Klasa
 • Metode
 • Konstruktori
 • Properties
 • Vrijednosti I reference
 • Enkapsulacija
 • Nasljeđivanje
 • Polimorfizam
 • Abstrakcija
 • Interfejs
 • Strukture podataka
 • Red
 • Stek
 • Liste
 • Rad sa greškama
 • Finally blok
3. Razumijevanje opšteg razvoja softvera
 • Visual studio
 • Console Applications
 • Desktop Applications
 • Toolbox
 • Events
 • Web Applications
 • State Management
 • Client-side Management
 • Query Strings
 • Cookies
 • Hidden fields
 • Server-side Management
 • Web Servisi
4. Rad sa bazama podataka
 • Normalizacija
 • Denormalizacija / Anomalije
 • Rad sa formama
 • SQL – Structured Query Language
 • Upiti
 • Selektovanje podataka
 • Update
 • Insert
 • Delete
 • Tabele
 • Osobine kolona
 • Procedure
 • View
 • Ključevi
SERTIFIKACIJA
 • Polaznicima pripada sertifikat o pohađanju kursa Software Development Fundamentals za ostvarenih minimalno 70% prisustva od ukupnog fonda časova

380,00 KM

  Preferirani način praćenja kursa


  *Ukoliko nemate promo kod ostavite prazno polje.

  Cijena je bez PDV-a.

  Cilj kursa je da naučiš

  R
  Razumijevanje suštine razvoja softvera
  R
  Proces razvoja softvera
  R
  Razumijevasnje objektno-orjentisanog programiranja
  R
  Razumijevanje Core programiranja
  R
  Razumijevanje Web aplikacija
  R
  Razumijevanje Desktop aplikacija
  R
  Osnove korištnja baza podataka

  Šta dobijam?

  Pristup kursu u trajanju od 24 časa
  Materijale sa predavanja
  Sertifikat o pohađanju kursa
  Pristup snimljenim predavanjima 45 dana od datuma završetka kursa

  Detaljne informacije

  Početak:
  23. septembar 2024.
  Kraj:
  9. oktobar 2024.
  pon
  uto
  sri
  čet
  pet
  17:00-20:30
  24 časa
  LANACO Tehnološki centar Veljka Mlađenovića bb Banja Luka (krug Poslovne zone Incel)
  Mogućnost praćenja online

  Možda te zanima

  Share This