facebook

Kurs:

Microsoft SQL -kreiranje upita pomoću T-SQL

Srednji

24 časa

Materijali sa predavanja/pristup lab okruženju

Sertifikat o pohađanju kursa

Zašto ovaj kurs?

Dugogodišnjeg iskustvo u održavanje kurseva iz ove oblasti uz sagledavanje potrebe polaznika, nagnalo nas je da kreiramo ovaj kurs sa ciljem objedinjavanja osnovnih elementa iz oblasti SQL-a u jednu cjelinu.

Na početku kursa upoznaćete se sa osnovnim pojmovima SQL servera i Transact-SQL, a dalje vam pružiti neophodna znanja u dijelu kreiranja upita sa ciljem njihove primjene u svakodnevnom radu sa velikim bazama podataka.

Transact-SQL jezik je standardni jezik za zadavanje upita pa su znanja koja vam pruža ovaj kurs primjenljiva i na ostalim relacionim bazama koje podržavaju standardni SQL programski jezik.

Anliza podataka putem programa Excel

Kome je namijenjen ovaj kurs?

Kurs je namijenjen svima koji se u svakodnevnom radu susreću sa velikim bazama podataka. Danas se poznavanje SQL smatra veoma važnom vještinom za ekonomiste. Ukoliko ste zaposleni u finansijama, marketingu, računovodstvu, statistici, planiranju, ljudskim resursima, ili u nekoj drugoj oblasti, gdje ste svakodnevno u  situaciji da imate veće ili manje baze podataka sa kojima radite, onda je ovaj kurs upravo za vas. Znanje SQL-a Vam omogućava da brzo i efikasno preuzmete i obradite podatke i kreirate izvještaje, bez da se u ovom procesu oslanjate na kolega iz IT sektora kako bi vam obezbijedili podatke za izvještavanje. Dakle, polaznici ovog kursa mogu da budu budući i sadašnji  BI analitičari,   Administratori baze podataka, Programeri baze podataka.

Plan i program kursa:

1. Introduction to Microsoft SQL Server
 • The Basic Architecture of SQL Server
 • SQL Server Editions and Versions
 • Getting Started with SQL Server Management Studio
2. Introduction to T-SQL Querying
 • Introducing T-SQL
 • Understanding Sets
 • Understanding Predicate Logic
 • Understanding the Logical Order of Operations in SELECT statements
3. Writing SELECT Queries
 • Writing Simple SELECT Statements
 • Eliminating Duplicates with DISTINCT
 • Using Column and Table Aliases
 • Writing Simple CASE Expressions
4. Querying Multiple Tables
 • Understanding Joins
 • Querying with Inner Joins
 • Querying with Outer Joins
 • Querying with Cross Joins and Self Joins
5. Sorting and Filtering Data
 • Sorting Data
 • Filtering Data with Predicates
 • Filtering Data with TOP and OFFSET-FETCH
 • Working with Unknown Values
6. Working with SQL Server Data Types
 • Introducing SQL Server Data Types
 • Working with Character Data
 • Working with Date and Time Data
7. Using DML to Modify Data
 • Adding Data to Tables
 • Modifying and Removing Data
 • Generating automatic column values
8. Using Built-In Functions
 • Writing Queries with Built-In Functions
 • Using Conversion Functions
 • Using Logical Functions
 • Using Functions to Work with NULL
9. Grouping and Aggregating Data
 • Using Aggregate Functions
 • Using the GROUP BY Clause
 • Filtering Groups with HAVING
10. Using Subqueries
 • Writing Self-Contained Subqueries
 • Writing Correlated Subqueries
 • Using the EXISTS Predicate with Subqueries
11. Using Table Expressions
 • Using Views
 • Using Inline Table-Valued Functions
 • Using Derived Tables
 • Using Common Table Expressions
12. Using Set Operators
 • Writing Queries with the UNION operator
 • Using EXCEPT and INTERSECT
 • Using APPLY
13. Executing Stored Procedures
 • Querying Data with Stored Procedures
 • Passing Parameters to Stored procedures
 • Creating Simple Stored Procedures
 • Working with Dynamic SQL
14. Programming with T-SQL
 • T-SQL Programming Elements
 • Controlling Program Flow
15. Implementing Error Handling
 • Implementing T-SQL error handling
 • Implementing structured exception handling
16. Implementing Transactions
 • Transactions and the database engines
 • Controlling transactions
SERTIFIKACIJA
 • Polaznici dobijaju sertifikat o pohađanju kursa Microsoft SQL – kreiranje upita pomoću T-SQL ukoliko su bili prisutni na minimalno 70% predavanja.

490,00 KM

  Preferirani način praćenja kursa


  *Ukoliko nemate promo kod ostavite prazno polje.

  Cijena je bez PDV-a.

  Cilj kursa je da naučiš

  R

  Ključne mogućnosti i komponente SQL Servera

  R

  Kako SQL Server koristi tipove podataka

  R

  T-SQL, skupove i logiku predikata

  R

  Pisanje naredbi i upita

  R

  Dodavanje T-SQL kodu programske konstrukcije kao što su varijable, uslovi i petlje.

  Šta dobijam?

  Pristup obuci u trajanju od 24 časa

  Materijale sa predavanja i pristup lab okruženju

  Sertifikat o pohađanju kursa

  Pristup snimljenim predavanjima 45 dana od datuma završetka kursa 

  Detaljne informacije

  Početak:
  14. maj 2024.
  Kraj:
  6. jun 2024.
  pon
  uto
  sri
  čet
  pet
  17:00-19:30
  24 časa
  LANACO Tehnološki centar
  Veljka Mlađenovića bb
  Banja Luka
  (krug Poslovne zone Incel)
  Nemogućnost praćenja online

  Možda te zanima

  Share This