facebook

Kurs:

Microsoft Excel

Osnovni

12 časova

Materijali sa predavanja

Sertifikat o pohađanju kursa

Pristup snimljenim predavanjima 45 dana

Zašto ovaj kurs?

Svakodnevni rad u poslovnom okruženju svakako je nezamisliv bez korištenja jednog od osnovnih Microsoft office alata, tačnije, Microsoft Excel programa.

Microsoft Excel program predstavlja jedan od najsavremenijih alata za obradu numeričkih podataka, koji je postao sastavni dio realizacije redovnih poslovnih aktivnosti.

Međutim, uprkos činjenici da je ovaj program najčešće korišteni program za rad sa podacima, vještina rada i mogućnosti koje ove alat pruža su mnogim korisnicima i dalje nepoznate.

U vezi sa tim, u okviru poslovne edukacije naš kurs Microsoft Excel, kao jedan od najtraženijih kurseva, omogućava svim polaznicima da se upoznaju sa osnovnim funkcionalnostima i alatkama ovog programa, da nauče kako da jednostavno i brzo formatiraju sirove podatke u tabelarne i grafičke prikaze, te na koji način da izvrše zaštitu dokumenta, kao i njegovu pripremu za štampu.

Kome je namijenjen ovaj kurs?

Ovaj kurs namijenjen je svim polaznicima koji žele da se upoznaju Microsoft Excel okruženjem, te steknu osnove sa kojima će znatno da unaprijede i olakšaju svoje svakodnevne poslovane aktivnosti.

Plan i program kursa:

1. Uvod i formatiranje podataka u Excelu
 • Upoznavanje sa kursom i načinom rada
 • Osnovna podešavanja u Excelu
 • Veza sa Control Panelom
 • Osnovni elementi Excel-a
 • Manipulacija sa radnim listovima
 • Home tab
2. Grupa alatki "Editing", tabele i grafikoni
 • Alatke Find &Replace
 • Rad sa tabelama & grafikonima
 • Kreiranje tabele
 • Imenovanje tabele, brisanja duplih vrijednosti I dodavanje slicera
 • Kreiranje grafikona
 • Vrste grafikona
 • Dodavanje elemenata grafikona
 • Kreiranje template-a
3. Uslovno formatiranje - osnovna pravila
 • Highlight Cells Rules
 • Top/Bottom Rules
 • Data Bars, Icon Sets, Color Scales
4. Rad sa formulama i funkcijama
 • Apsolutine/relativne i mješovite adrese
 • Formule
 • Osnove funkcije (SUM, AVERAGE, COUNT, MIN, MAX)
 • Kombinacija IF funkcije i osnovnih funkcija
5. Priprema dokumenta za štampu
 • Print Preview
 • View tab
 • Page Layout tab
 • Review tab
6. Završna vježba
 • Završna vježba
SERTIFIKACIJA

Polaznici koji budu prisustvovali na 70% predavanja dobiće diplomu kojom se potvrđuje da su odslušali kurs Microsoft Excel.

190,00 KM

Cijena je bez PDV-a.

Cilj kursa je da naučiš

R

Izgled Excel programa

R

Osnovna podešavanja u Excelu

R

Formatiranje podataka

R

Osnovne funkcije

R

Da radiš sa tabelama

R

Da radiš sa grafikonima

Šta dobijam?

Pristup kursu u trajanju od 12 časova

Materijale sa predavanja

Sertifikat o pohađanju kursa

Pristup snimljenim predavanjima 45 dana

Detaljne informacije

Početak:
-
Kraj:
-
pon
uto
sri
čet
pet
17:00-18:30
12 časova
LANACO Tehnološki centar
Veljka Mlađenovića bb
Banja Luka
(krug Poslovne zone Incel)
Mogućnost praćenja online

Možda te zanima

Share This