facebook

KURS:

Upravljanje projektima

Početni

40 časova

Materijali sa predavanja

Sertifikat o pohađanju kursa

Zašto ovaj kurs?

Projektni menadžment predstavlja upravljanje poslovnim procesima kroz različite faze planiranja, upravljanja, implementacije i kontrole poslovnih aktivnosti.
Na ovom kursu polaznici će naučiti kako da uspješno vode projekte, organizuju i planiraju resurse, bilo da je riječ o manjoj grupi ljudi ili o grupama timova sa 100 i više članova!

Kome je namijenjen ovaj kurs?

Ovaj kurs se sastoji iz dva modula: Osnove projektnog menadžmenta i Napredni projekt manadžment, te je na taj način prilagođen polaznicima bez prethodnog iskustva kao i onima sa prethodnim predznanjem.

Dodatna napomena:

Ovaj kurs nije moguće pohađati online.

Plan i program obuke:

1. Osnove projektnog menadžmenta
 • Osnovni pojmovi u upravljanju projektima
  • Definisanje projekta i projekt menadžera
  • Program i portfolio projekta
  • Ciljevi i ograničenja projekta
  • Uticaj organizacije na realizaciju projekta
  • Ključni učesnici i interesne grupe u projektu
  • Životni ciklus projekta
 • Pokretanje i planiranje projekta
  • Elementi projektne povelje
  • Planiranje opsega, vremenskog i financijskog plana
 • Realizacija i kontrola projekta
  • Upravljanje projektnim aktivnostima
  • Validacija isporuke i kontrola kvaliteta
  • Upravljanje zaduženjima (RACI)
  • Komunikacija na projektima
  • Identifikovanje rizika i kvalitativna procjena
  • Integrisana kontrola promjena
 • Zatvaranje projekta
  • Aktivnosti pri zatvaranju projekata
 • Završne aktivnosti
  • Praktični rad i završne aktivnosti sa grupom polaznika
2. Napredni projekt menadžment
 • Metodologija upravljanja projektima
  • Uloga projekt menadžera u organizaciji
  • Oblast upravljanja
  • Klasifikacija procesa po područjima znanja i procesnim grupama
 • Pokretanje i planiranje projekta
  • Elementi projektne povelje
  • Planiranje vremenskog opsega
  • Planiranje finansijskog plana
 • Praćenje realizacije (Earned Value Managment)
  • Upravljanje kvalitetom na projektima
  • Razvoj i vođenje projektnog tima
  • Upravljanje komunikacijom
  • Upravljanje rizicima
  • Upravljanje nabavkama
 • Zatvaranje projekta
  • Aktivnosti pri zatvaranju projekata
 • Završne aktivnosti
  • Praktični rad i završne aktivnosti sa grupom polaznika
SERTIFIKACIJA
 • Polaznici dobijaju sertifikat o pohađanju kursa kojim se potvrđuje da je polaznik ostvario 35 kontakt sati što je preduslov za pristup zvaničnom PMP ispitu.
 • Više informacija o zvaničoj PMP sertifikaciji možete pronaći na stranici PMI udruženje u Bosni i Hercegovini, http://pmi.ba/

990,00 KM

  Preferirani način praćenja kursa


  *Ukoliko nemate promo kod ostavite prazno polje.

  Cijena je bez PDV-a.

  Cilj programa obuke je da naučiš

  R

  Upoznavanje sa osnovnim pojmovima upravljanja projektima

  R

  Planiranje resursa i realizacija projekta

  R

  Kontrola i verifikacija uspješnosti projekta

  R

  Razmjena znanja i iskustva iz različitih projekata

  R

  Primjena alata za upravljanje resursima

  R

  Monitoring i evaluacija uspješnosti projekta

  Šta dobijam?

  Pristup kursu u trajanju od 40 časova

  Materijale sa predavanja

  Sertifikat o pohađanju kursa kojim se potvrđuje da je polaznik ostvario 35 kontakt sati što je preduslov za pristup zvaničnom PMP ispitu  

  Detaljne informacije

  Početak:
  11. mart 2024.
  Kraj:
  15. mart 2024.
  pon
  uto
  sri
  čet
  pet
  09:00-16:00
  40 časova
  LANACO Tehnološki centar
  Veljka Mlađenovića bb
  Banja Luka
  (krug Poslovne zone Incel)
  Nemogućnost online praćenje

  Možda te zanima

  Share This