facebook

Artificial Intelligence – šta je i čemu služi?

by | 02.07.2021.

Početak novog milenijuma donosi sa sobom i nove trendove, koji vremenom postaju imperativ za sav budući tok i razvoj stanovništva. Svakodnevno se susrećemo i sa pojmom digitalizacije koja laganim hodom pokreće svijet tehnologija korak dalje, te postavlja neizostavno pitanje „ Koliko još do robotizacije kao nove „uobičajne svakodnevnice?“

Iako je umjetna inteligencija (eng. Artificial Intelligence) već uveliko zavladala svim sferama našeg života, mnogima još uvijek nije jasno šta tačno ona predstavlja. Umjetna inteligencija, suštinski podrazumijeva sposobnost tehnologije da oponaša ljudske aktivnosti poput planiranja, učenja i razmišljanja, a samim tim i rješavanja zahtjeva korisnika kao i prognoziranja korisnikovog sljedećeg koraka. Primjena AI koncepta i alata se može pronaći na primjerima poput voice komandi (Siri i Alexa) na našim mobilnim telefonima, predlaganjem kupovine sljedećeg najboljeg proizvoda za svakog pojedinačnog kupca, preporučivanjem optimalne putanje putovanja, isključujući one sa velikim zastojima, prepoznavanjem osoba (Face ID), uslugama parkiranja (Smart Parking) i mnogim drugima.

Upotreba ovih alata savremenih tehnologija u svakodnevnom svijetu pomaže nam da se aktivnosti odvijaju znatno brže i lakše , što ima za cilj transfer obavljanja zadataka sa čovjeka na pametne uređaje, ostavljajući korisnicima više slobodnog vremena u danu, a time i podižući kvalitet života. Automatizacijom procesa smanjuje se potreba za učešćem ljudskog faktora u različitim procesima, oslanjajući se na mehanizam ustanovljen uobičajnim i ponovljenim performansama korisnika.
Ukoliko želiš da naučiš više o svemu ovome, a nisi siguran gdje možeš pronaći odgovore na pitanja koja te interesuju, naš kurs AI Basics with Python je odlično mjesto za to. Cilj kursa je steći osnovne principe AI koncepta, te njegovu primjenu u realnom svijetu.

Takođe, govoreći o umjetnoj inteligenciji neizostavno je spomenuti i neke od najpopularnijih pojmova iz ovoga koncepta kao što su Internet stvari (Internet of Things – IoT) i Big Data.

Internet of Things (IoT)

Internet stvari (eng. Internet of Things) predstavlja koncept putem kojeg je omogućena interakcija između ljudi i pametnih uređaja razmjenom podataka pomoću senzora, softvera ili aplikacija. Šta sve ovo znači?
Najbolji način za razumijevanje ovoga fenomena bi se mogao predstaviti primjerom funkcionisanja pametnog sata (eng. Smart Watch). Prikupljajući podatke o brzini kretanja korisnika ovaj uređaj pruža mogućnosti obrade prikupljenih podataka, te instant prezentovanje rezultata analizirane aktivnosti. Bez velike razlike može se izdvojiti i primjena ostalih aplikacija na našim SmartPhone-ima.

Apsorbujući podatke bežičnim putem te njihovim daljim procesuiranjem, korisnik je u mogućnosti da kroz tačno obrađene podatke dobije izvještaje ažurirane u realnom vremenu. Pored ovoga, postoji još nekoliko poznatih primjera primjene IoT tehnologija koji na primjer, po principu senzora identifikuju određene pojave i na osnovu njih šalju povratnu informaciju, obavještenje ili sprovode određenu aktivnost. Neki od njih su i Smart benches, SmartTV, senzorski sistem te niz drugih komponenata koje spadaju u ovaj popularni segment tehnologija.

Razumijevanje principa na kojima je zasnovan proces pametnih tehnologija može da zvuči dosta zahtjevno i komplikovano, ali ukoliko ti to upravo predstavlja oblast interesovanja, kao što smo već spomenuli na našem kursu u kategoriji Artificial Intellignce možeš da naučiš više o svemu ovome. Program kursa prilagođen je svim polaznicima koji žele da savladaju koncept funkcionisanja umjetne inteligencije, te sticanjem teorijskog znanja iz ove oblasti polaznici će biti u mogućnosti da započnu proces kreiranja virtuelnog sadržaja.

Big Data

Kao što smo i prethodno spomenuli, postoji još jedan fenomen koji omogućava da implementacija i primjena umjetne inteligencije sve više vlada današnjicom, a to je upravo Big Data koncept. Da li ste ikada razmišljali šta umjetnoj inteligenciji omogućava da prognozira i realizuje svaki sljedeći korak korisnika. Odgovor na ovo pitanje se krije u obradi i analizi podataka koji mogu biti u različitim oblicima ili količinama u skladu sa definicijom Big Data koncepta (BigData V-ovi: Volume, Variety, Velocity, Veracity, Value).

U prezasićenom svijetu podataka, Big Data predstavlja najbolji način prikupljanja i preusmjeravanja veće količine podataka, spremnih za dalju obradu i korištenje od strane pametnih tehnologija. Oslanjajući se na prikupljene i konkretnoj primjeni prilagođene podatke, umjetne inteligencija može biti sljedeća karika u nizu kreiranja digitalne svakodnevnice.

Pored toga, sama činjenica da postoji tehnologija koja može u realnom vremenu raditi sa podacima IoT uređaja i na osnovu toga predlagati ili automatski izvršavati aktivnosti, koje je do sada primarno radio čovjek, predstavlja veliki iskorak ka budućem svijetu digitalizacije.

Takođe, rad sa različitim oblicima podataka, kao što su slike, zvuk ili tekst, nam otvara nove vidike i mogućnosti primjene, a posmatrano sa tehnološke strane, pruža mogućnost plodne sinergije tri koncepta: IoT, BigData i AI.

Ako ti je ovo sve do sada poznato i imaš ideju kako da svoje znanje vezano za spomenute koncepte i principe umjetne inteligencije usmjeriš ka kreiranju nove mobilne aplikacije koja će olakšati svakodnevne aktivnosti korisnika na našem kursu Razvoj mobilnih aplikacija u trajanju od 70 časova možeš upravo da tu ideju pretvoriš u stvarnost. Prelazeći osnove programiranja na početku obuke, postepeno se upoznaješ sa svim fazama izrade rješenja, te na praktičnom primjeru kreiraš demo verziju projekta. Više o sadržaju kursa i načinu prijave možeš da saznaš OVDJE.

Business Intelligence

Sa druge strane, govoreći o naprednim tehnologijama potrebno je spomenuti još jedan popularan trend ka kojem ide svijet savremenog poslovanja, a to je upravo poslovna inteligencija (eng. Business Intelligence). Poslovna inteligencija je novi segment pametnog poslovanja čiji su glavni nosioci kompanije organizovane kao veće korporacije sa izraženim sistemom upravljanja.

Povećanje obima poslovanja ovih organizacija dovelo je direktno i do povećanja obima podataka sa kojima raspolažu, te u cilju održavanja konkurentnosti na tržištu primjena BI alata predstavlja preduslov za budući rad i razvoj organizacija. Pojašnjenja radi, BI alati predstavljaju skup metoda pomoću kojih se velike i neobrađene baze podataka pretvaraju u ažurne izvještaje sa informacijama spremnim za donošenje promjena u kompletnom decision – making procesu menadžmenta.

Da li je potrebno predznanje za razumijevanje BI alata?

Korisnici koji žele da nivo poslovanja i odlučivanja podignu na viši nivo, primjena ovih alata upravo to omogućava. Međutim, za adekvatno razumijevanje ovog koncepta potrebno je da posjeduješ određen nivo znanja iz oblasti baza podataka i Excel-a. Ukoliko želiš da stekneš osnove na kojim ćeš unaprijediti sistem upravljanja naš kurs Napredni MS Excel ti to omogućava. Kroz program kursa u trajanju od 20 časova primjenom naprednih funkcija i komandi ovog programa, kreiraj izvještaj upotrebom Pivot tabela i Pivot grafikona te na taj način stekni osnove i zakorači u svijet „pametnog poslovanja“. Za više informacija o mogućnostima koje ti nudi ovaj kurs, te procesu prijave klikni OVDJE.

Za one koji Excel koriste svakodnevno, te već posjeduju znanje iz prethodno pomenute oblasti, ali još uvijek nisu spremni da zakorače u svijet Business Intelligence koncepta, kurs Analyzing Data with Excel predstavlja odličnu pripremu za to. Ovaj kurs predstavlja napredni nivo znanja i upravljanja sa podacima i bazama podataka, te sponu početnog i naprednog nivoa, kao i dobar početak za pozicije Data Science ili BI Expert .

Power BI

Power BI predstavlja Microsoft servis pomoću kojeg se vrši agregacija podataka iz velikih baza podataka, njihova obrada i analiza, te transformacija u izvještaje neophodne za poboljšavanje sistema upravljanja u kompaniji. Ovaj alat predstavlja takođe i najpoznatiji servis Business Intelligence strukture, a njegova primjena zajedno sa performansa svakodnevno se povećava. Ekstraktujući podatke iz različitih izvora, ovaj alat korisniku daje mogućnost formiranja cjelokupne slike poslovanja, ukazujući na područja kojima bi trebalo posvetiti više pažnje i aktivnosti.

O svemu ovome i mnogo toga više možeš da saznaš upravo na kursu Analyzing Data with Power BI gdje ćeš imati priliku da na praktičnim predavanjima i vježbama naučiš kako da podatke dobijene u Excel formi transformiraš u BI model podataka, kreiraš DAX upite, kreiraš BI izvještaj , te na kraju tako formirane obrasce pohraniš u skladište. Prijava na ovaj program moguća je klikom na LINK, gdje takođe možeš pronaći više informacija o sadržaju i održavanju obuke.

ZAKLJUČAK

Imajući u vidu da jedini način za kontinuiran rast u društvenom i poslovnom svijetu je omogućen primjenom savremenih tehnologija, bliže upoznavanje sa njima i svim benefitima koje one pružaju možeš ostvariti putem širokog spektra obuka iz ove oblasti. Kroz kratak period savladaj osnove koncepta umjetne inteligencije i stekni znanje Data Analyst eksperta na profesionalnom nivou.

Share This