facebook

Kurs:

AI Basics with Python

Osnovni

80 časova

Materijali sa predavanja

Sertifikat o pohađanju kursa

Pristup snimljenim predavanjima 45 dana

Zašto ovaj kurs?

Pomjerajući granice tehnološkog napretka, svjedoci smo svakodnevno koliko umjetna inteligencija preuzima vodeće mjesto u virtuelnom svijetu, te se ni sam kraj njenog napretka ne može predvidjeti.

Ukoliko želite da saznate više o ovom tehnološkom fenomenu, načinu na koji se implementira u sve procese koji nas okružuju kao i olakšice koje omogućava svojim performansama kurs AI Basics with Python je najbolje mjesto za to.

U trajanju od 80 časova upoznajte se sa neophodnim preduslovima za razvoj AI/ML rješenja, načinom razmišljanja tokom razvoja, kao i o principima rada „state-of-the-art“ algoritama koji se koriste u razvoju i sve to na konkretnim primjerima.

Kome je namijenjen ovaj kurs?

Ovaj kurs je namijenjen svima koji žele da se upoznaju sa osnovama koncepta umjetne inteligencije, te na taj način zakorače u svijet pametnih tehnologija.
Polaznici ovoga kursa bi trebali da posjeduju predznanje iz oblasti osnova objektivno orjentisanog programiranja, kao i osnove rada sa struktuiranim podacima.

Plan i program kursa:

1. Python Crash Course
 • Installation, choice of IDE
 • Pip, packages and virtual environments
 • Jupyter notebooks
 • Variables and basic operations with variables
 • Lists, tuples, dictionaries and basic operations with them
 • Program flow – If statement, loops
 • Functions, lambda functions
 • Classes and inheritance
 • NumPy, Pandas
 • Data visualization basics
2. Machine Learning Basics with Python
 • Programming vs Learning
 • Historical overview
 • ML workflow (from initial idea to production)
 • Types of problems and common principles (train/validate/test)
 • Performance measures
 • ML Main Challenges
 • Linear and Logistic regression
 • Support Vector Machines
 • Decision Trees and Random Forests
 • Gradient Boosting
 • Unsupervised learning
3. Deep Learning Basics with Python
 • Mathematical foundations of neural networks
 • Tensors and operations with tensors
 • Gradient based optimization
 • Neural network anatomy
 • Applications in classification and regression problems
 • Convolutional neural networks and applications
 • Recurrent neural networks and applications
 • Generative deep learning
SERTIFIKACIJA
 • Polaznicima pripada sertifikat o pohađanju kursa AI Basics with Python za ostvarenih minimalno 70% prisustva od ukupnog fonda časova

1650,00 KM

  Preferirani način praćenja kursa


  *Ukoliko nemate promo kod ostavite prazno polje.

  Cijena je bez PDV-a.

  Cilj kursa je da naučiš

  R

  Neophodne preduslove za nesmetan rad na razvoju rješenja baziranih na AI/ML tehnologijama

  R

  Uobičajene principe rada koji se primjenjuju u razvoju

  R

  Kako uspješno savladati uobičajene izazove u razvoju

  R

  Upoznati se sa najpoznatijim machine learning algoritmima

  R

  Upoznati se principima rada najpoznatijih arhitektura neuronskih mreža

  R

  Primjeniti sve gore pomenuto na konkretnim primjerima

   

  Šta dobijam?

  Pristup kursu u trajanju od 80 časova 

  Materijale sa predavanja

  Sertifikat o pohađanju kursa

  Pristup snimljenim predavanjima 45 dana od datuma završetka kursa

  Detaljne informacije

  Početak:
  Termin u pripremi
  Kraj:
  -
  pon
  uto
  sri
  čet
  pet
  17:00-19:30
  80 časova
  LANACO Tehnološki centar
  Veljka Mlađenovića bb
  Banja Luka
  (krug Poslovne zone Incel)
  Mogućnost praćenja online

  Možda te zanima

  Share This