facebook
PROGRAM OBUKE: Microsoft Web Development

PROGRAM OBUKE: Microsoft Web Development

Program obuke: Microsoft Web Development Početni 144 časa Materijali sa predavanja Sertifikat o pohađanju programa obuke Pristup snimljenim predavanjima 45 dana Zašto ovaj program obuke? Microsoft Web Development  program obuke baziran je na programiranju na...