facebook

Kurs:

Provisioning SQL Databases

Napredni

40 časova

Digitalni materijali/pristup lab okruženju

Sertifikat o pohađanju kursa

Pristup snimljenim predavanjima 45 dana

Zašto ovaj kurs?

Ovaj kurs polaznike uči kako da podese IT infrastrukturu lokalno na SQL serveru, ali i na cloud-u, odnosno na SQL Azure-u kako bi baza podataka nesmetano funkcionisala.  Nakon ovog kursa polaznici će znati kako da instaliraju nov SQL Server, ali i kako da migriraju postojeću instalaciju na noviju verziju. 

Anliza podataka putem programa Excel

Kome je namijenjen ovaj kurs?

Ovaj kurs je namijenjen IT stručnjacima koji vrše administraciju i održavaju baze podataka SQL servera ili rade u okruženjima u kojima baze podataka igraju ključnu ulogu. Takođe, ovaj kurs je namijenjen i programerima koji razvijaju aplikacije koje dostavljaju sadržaj iz baza podataka SQL Servera.

Predznanja:

Za ovaj kurs neophodna su sljedeća predzanja:

 • Osnovno znanje o operativnom sistemu Microsoft Windows i njegovoj osnovnoj funkcionalnosti.
 • Iskustvo u radu sa Transact-SQL-om.
 • Iskustvo u radu sa relacionim bazama podataka.
 • Neko iskustvo sa dizajnom baze podataka
 • Završen kurs Administering a SQL Database Infrastructure

Za sve polaznike, bez prethodnog znanja, a koji žele da započnu karijeru SQL administratora baze podataka preporučujemo program obuke SQL 2016 Database Administration.

Plan i program kursa:

1. SQL Server Components
 • Introduction to the SQL Server Platform
 • Overview of SQL Server Architecture
 • SQL Server Services and Configuration Options
2. Installing SQL Server
 • Considerations for SQL Installing Server
 • TempDB Files
 • Installing SQL Server
 • Automating Installation
3. Upgrading SQL Server to SQL Server 2017
 • Upgrade Requirements
 • Upgrade SQL Server Services
 • Side by Side Upgrade: Migrating SQL Server Data and Applications
4. Working with Databases
 • Introduction to Data Storage with SQL Server
 • Managing Storage for System Databases
 • Managing Storage for User Databases
 • Moving and Copying Database Files
 • Buffer Pool Extension
5. Performing Database Maintenance
 • Ensuring Database Integrity
 • Maintaining Indexes
 • Automating Routine Database Maintenance
6. Database Storage Options
 • SQL Server storage Performance
 • SMB Fileshare
 • SQL Server Storage in Microsoft Azure
 • Stretch Databases
7. Planning to Deploy SQL Server on Microsoft Azure
 • SQL Server Virtual Machines in Azure
 • Azure Storage
 • Azure SQL Authentication
 • Deploying an Azure SQL Database
8. Migrating Databases to Azure SQL Database
 • Database Migration Testing Tools
 • Database Migration Compatibility Issues
 • Migrating a SQL Server Database to Azure SQL Database
9. Deploying SQL Server on a Microsoft Azure Virtual Machine
 • Deploying SQL Server on an Azure VM
 • The Deploy Database to a Microsoft Azure VM Wizard
10. Managing databases in the Cloud
 • Managing Azure SQL Database Security
 • Configure Azure storage
 • Azure Automation
SERTIFIKACIJA
 • Polaznici dobijaju sertifikat o pohađanju kursa Provisioning SQL Databases ukoliko su bili prisutni na minimalno 70% predavanja.

690,00 KM

  Preferirani način praćenja kursa


  *Ukoliko nemate promo kod ostavite prazno polje.

  Cijena je bez PDV-a.

  Cilj kursa je da naučiš

  R

  Komponente, podešavanje i instalaciju SQL Server-a

  R

  Kako konfigurisati SQL Server

  R

  Kako nadograditi SQL Server

  R

  Adminisatraciju SQL baze podataka

  R

  Upravljanje podacima i dijeljenim fajlovima

  R

  Migraciju i upravljanje podacima u Cloud-u

  Šta dobijam?

  Pristup kursu u trajanju od 40 časova

  Digitalnu literaturu i pristup virtuelnom lab okruženju

  Sertifikat o pohađanju kursa

  Pristup snimljenim predavanjima 45 dana od datuma završetka kursa 

  Detaljne informacije

  Početak:
  -
  Kraj:
  -
  pon
  uto
  sri
  čet
  pet
  -
  40 časova
  LANACO Tehnološki centar
  Veljka Mlađenovića bb
  Banja Luka
  (krug Poslovne zone Incel)
  Mogućnost praćenja online

  Možda te zanima

  Share This