facebook

Kurs:

Querying Data with Transact-SQL

Srednji

40 časova

Digitalni materijali/pristup lab okruženju

Sertifikat o pohađanju kursa

Pristup snimljenim predavanjima 45 dana

Zašto ovaj kurs?

Ovaj kurs je drugi, od ukupno tri kursa iz programa obuke  SQL 2016 Database Development koji se može pohađati u sklopu programa obuke, ali i zasebno.

Polaznici će tokom ovog kursa naučiti da pišu upite korišćenjem Transact-SQL jezika. Obzirom da je predmet ovog kursa standardni jezik za zadavanje upita, znanja stečena tokom ovog kursa su primjenljiva i na ostalim relacionim bazama koje podržavaju standardni SQL programski jezik.

Anliza podataka putem programa Excel

Kome je namijenjen ovaj kurs?

Za sve one koji posjeduju određeno osnovno znanje iz oblasti SQL Servera i relacionih baza podataka ovaj kurs predstavlja sjajnu priliku za sticanje novih znanja i vještina iz ove oblasti.

Sa obzirom da je osnovni cilj ovog kursa dobro razumijevanje jezika Transact-SQL koji se koristi u radu sa SQL serverom, i pri administraciji baza podataka, razvoju baze podataka i u poslovnoj inteligenciji samim tim polaznici ovog kursa mogu da budu: Administratori baze podataka, Programeri baza podataka i BI analitičari.

Plan i program kursa:

1. Introduction to Microsoft SQL Server
 • The Basic Architecture of SQL Server
 • SQL Server Editions and Versions
 • Getting Started with SQL Server Management Studio
2. Introduction to T-SQL Querying
 • Introducing T-SQL
 • Understanding Sets
 • Understanding Predicate Logic
 • Understanding the Logical Order of Operations in SELECT statements
3. Writing SELECT Queries
 • Writing Simple SELECT Statements
 • Eliminating Duplicates with DISTINCT
 • Using Column and Table Aliases
 • Writing Simple CASE Expressions
4. Querying Multiple Tables
 • Understanding Joins
 • Querying with Inner Joins
 • Querying with Outer Joins
 • Querying with Cross Joins and Self Joins
5. Sorting and Filtering Data
 • Sorting Data
 • Filtering Data with Predicates
 • Filtering Data with TOP and OFFSET-FETCH
 • Working with Unknown Values
6. Working with SQL Server Data Types
 • Introducing SQL Server Data Types
 • Working with Character Data
 • Working with Date and Time Data
7. Using DML to Modify Data
 • Adding Data to Tables
 • Modifying and Removing Data
 • Generating automatic column values
8. Using Built-In Functions
 • Writing Queries with Built-In Functions
 • Using Conversion Functions
 • Using Logical Functions
 • Using Functions to Work with NULL
9. Grouping and Aggregating Data
 • Using Aggregate Functions
 • Using the GROUP BY Clause
 • Filtering Groups with HAVING
10. Using Subqueries
 • Writing Self-Contained Subqueries
 • Writing Correlated Subqueries
 • Using the EXISTS Predicate with Subqueries
11. Using Table Expressions
 • Using Views
 • Using Inline Table-Valued Functions
 • Using Derived Tables
 • Using Common Table Expressions
12. Using Set Operators
 • Writing Queries with the UNION operator
 • Using EXCEPT and INTERSECT
 • Using APPLY
13. Using Windows Ranking, Offset, and Aggregate Functions
 • Creating Windows with OVER
 • Exploring Window Functions
14. Pivoting and Grouping Sets
 • Writing Queries with PIVOT and UNPIVOT
 • Working with Grouping Sets
15. Executing Stored Procedures
 • Querying Data with Stored Procedures
 • Passing Parameters to Stored procedures
 • Creating Simple Stored Procedures
 • Working with Dynamic SQL
16. Programming with T-SQL
 • T-SQL Programming Elements
 • Controlling Program Flow
17. Implementing Error Handling
 • Implementing T-SQL error handling
 • Implementing structured exception handling
18. Implementing Transactions
 • Transactions and the database engines
 • Controlling transactions
SERTIFIKACIJA
 • Polaznici dobijaju sertifikat o pohađanju kursa Querying Data with Transact-SQL ukoliko su bili prisutni na minimalno 70% predavanja.

690,00 KM

  Preferirani način praćenja kursa


  *Ukoliko nemate promo kod ostavite prazno polje.

  Cijena je bez PDV-a.

  Cilj kursa je da naučiš

  R

  Ključne mogućnosti i komponente SQL Servera

  R

  Kako SQL Server koristi tipove podataka

  R

  T-SQL, skupove i logiku predikata

  R

  Pisanje naredbi i upita

  R

  Transformisanje podatka primjenom pivot, unpivot, rollap i cube

  R

  Dodavanje T-SQL kodu programske konstrukcije kao što su varijable, uslovi i petlje.

  Šta dobijam?

  Pristup obuci u trajanju od 40 časova

  Digitalnu literaturu i pristup virtuelnom lab okruženju

  Sertifikat o pohađanju kursa

  Pristup snimljenim predavanjima 45 dana od datuma završetka kursa 

  Detaljne informacije

  Početak:
  -
  Kraj:
  -
  pon
  uto
  sri
  čet
  pet
  09:00-16:00
  40 časova
  LANACO Tehnološki centar
  Veljka Mlađenovića bb
  Banja Luka
  (krug Poslovne zone Incel)
  Mogućnost praćenja online

  Možda te zanima

  Share This