facebook

Kurs:

Computer security, the „Dark side“ view – (hands-on labs extension)

Srednji

16 časova

Materijali sa predavanja

Sertifikat o pohađanju kursa

Zašto ovaj kurs?

Ovaj praktični kurs predstavlja produžetak kursa Computer security, the „Dark side“ view , tokom koje će polaznici imati priliku da samostalno vježbaju i steknu iskustvo kroz praktične laboratorijske vježbe, koristeći neke od napada prikazanih tokom prethodnih predavanja. Glavna laboratorijska vježba u ovom kursu bazira se na stvarnom slučaju i ranjivostima identifikovanim tokom angažmana penetracijskog testa.

Prikazuje proces i korake koje je penetracijski tester koristio tokom početnog kompromitovanja i nakon toga. Početno kompromitovanje se postiže iskorišćavanjem ranjivosti u MS Office-u i prodiranjem kroz kompromitovan računar da bi se hakovao cijeli domen. Polaznici će koristiti alate kao što su nmap, Metasploit framework i proxychains,dok će footprinting, password hash dumping i PtH (Pass the Hash) napadi biti neke od tehnika koje će vježbati tokom laboratorijskih vježbi. Polaznici će imati priliku da iskoriste i ranjivosti u aplikaciji povezanoj sa Log4shell, što je i danas, problem za neke organizacije.

Anliza podataka putem programa Excel

Kome je namijenjen ovaj kurs?

Ovaj kurs namijenjen je osobama koje imaju iskustva u zaštiti mrežnih sistema ili inženjerima koji mogu lakše razumjeti korištenje naprednih alata.

Neophodno predznanje je odslušan kurs Computer security, the „Dark side“ view

Dodatna napomena:

Ovaj kurs nije moguće pohađati online.

Plan i program kursa:

1. HoL 1

360 degree hacking view. Compromising the windows network behind the firewall. Firewall is fully closed from the outside. Initial foothold is provided by user clicking on the infected word document. Delegates will both create and open the document to understand the process and look and feel of the attack on the client’s side. After that, participants will establish a pivoting point on the compromised machine, go through the reconnaissance to better understand the network that is surrounding the compromised computer and scan the network. Based on the scans, participants will compromise Windows print server, dump the password hashes from the computer memory, and use the PtH attack to compromise the domain controller. The full demo recording of the process will be provided together with the step-by step guide in the lab manual.

2. HoL 2

Log4Shell vulnerability exists in one of the computers in the lab network. participants have to identify the right machine and compromise it. The full step-by-step guide is provided in the lab manual.

3. Hol 3

These are the challenge labs – they differ from previous labs as there is only partial or no step-by step guide for the lab. Participants have to identify the vulnerabilities on their own. They will be also able to register for the trainer hosted online CTF where, providing them with additional opportunity to further brush their hacking experience.

SERTIFIKACIJA
 • Polaznicima pripada sertifikat o pohađanju kursa Computer security, the „Dark side“ view – (hands-on labs extension) za ostvarenih minimalno 70% prisustva od ukupnog fonda časova

950,00 KM

  Preferirani način praćenja kursa


  *Ukoliko nemate promo kod ostavite prazno polje.

  Cijena je bez PDV-a.

  Cilj kursa je da naučiš

  R

  Primenjivanje teorijskog znanja za napade na Windows autentikaciju i lozinke korišćenjem različitih tehnika

  R

  Korišćenje alatki za mapiranje mreže i napade

  R

  Kako proces hakovanja funkcioniše kako biste mogli definisati i dizajnirati bolje zaštitne mjere

  Šta dobijam?

  Pristup kursu u trajanju od 16 časova 

  Materijale sa predavanja

  Sertifikat o pohađanju kursa ukoliko polaznik bude prisutan na minimalno 70% predavanja

  Detaljne informacije

  Početak:
  -
  Kraj:
  -
  pon
  uto
  sri
  čet
  pet
  09:00-16:00
  16 časova
  LANACO Tehnološki centar
  Veljka Mlađenovića bb
  Banja Luka
  (krug Poslovne zone Incel)
  Nemogućnost praćenja online
  Share This