facebook

Kurs:

S16: Pogled na sigurnost računarskih sistema s „tamne strane”

Srednji

24 časa

Materijali sa predavanja

Sertifikat o pohađanju kursa

Zašto ovaj kurs?

Cilj kursa S16: Pogled na sigurnost računarskih sistema s “tamne strane”  je upoznavanje polaznika sa napadima na računarske, mrežne i web sisteme i njihovo osposobljavanje kako bi se na efikasan način izborili sa tim napadima.

Kurs se bazira na velikom broju primjera i vježbi obuhvatajući tematike poput: sigurnosnih koncepata, osnove upravljanja rizicima, faze hakerskog napada, penetracijski test , kao i osnove mreža i MitM napadi, Web aplikacije i slično.

Ukoliko želite da o ovome svemu naučite još puno više, ovaj kurs je idealna prilika za to.

Anliza podataka putem programa Excel

Kome je namijenjen ovaj kurs?

Kurs Pogled na sigurnost računarskih sistema s „tamne strane” namijenjen je mrežnim administratorima, tenhičarima, inženjerima, ali i svakome ko ima bilo kakve admin privilegije kako bi se mogao odbraniti od različitih vrsta napada.
Neophodno predznanje su osnove administracije Linux ili Windows operativnih sistema kao i osnove poznavanja mreža.
Takođe, za sve zainteresovane polaznike koji žele da se upoznaju sa osnovama etičkog hakovanja iz oblasti IT bezbjednosti sistema, nudimo i pristup besplatnom online uvodnom kursu Ethical Hacking Essentials (EHE).

Plan i program kursa:

1. Sigurnosni koncepti
 • Uopšteno o sigurnosti
 • CIA/DAD trougao
 • Sveobuhvatna zaštita
 • U čemu je suština sveobuhvatne zaštite
 • Zašto hakeri uspijevaju u onome što rade
2. Upravljanje rizicima
 •  Uopšteno o risk managementu
 • Kvalitativni pristup
 • Kvantitativni pristup
 • Procjena rizika
 • Upravljanje rizicima
 • VJEŽBA: threath modeling igra s kartama
 • VJEŽBA: kvalitativna risk management analiza
3. Faze napada
 • Reconnaissance
 • Scanning
 • Gaining access
 • Maintaining access
 • Covering tracks
 • VJEŽBA: reconnaissance – javno dostupne informacije
 • VJEŽBA: skeniranje portova i servisa
 • VJEŽBA: enumeracija DNS-a SNMP-a, AD-a
4. Penetracijski test
 • Svrha penetracijskog testa
 • Faze penetracijskog testa
  o Definiranje opsega i potpisivanje ugovora (formalni okvir)
  o reconnaissance
  o Scanning
  o Vulnerability scanning
  o Exploiting
  o Reporting
 • VJEŽBA: nessuss ili OpenWAS skeniranje ranjivosti
5. Mreža
 • Osnovno o mrežama
  o OSI model
  o TCP/IP model
  o TCP protokol
   Zastavice (flags)
   Trostruko rukovanje
 • Snifanje i analiza prometa
  o Promisc mod mrežnog adaptera
  o Wireshark
  o Microsoft message analyzer
 • VJEŽBA: snifanje prometa i clear text passworda
 • MitM napadi
  o DNS
  o MAC (ARP) spoofing
  o Kako pretvoriti switch u HUB
  o Evil twin
 • VJEŽBA: ARP spoofing
 • VJEŽBA: HTTPS MitM napad
 • VJEŽBA: SSL strip MitM napad
 • VJEŽBA: RDP MitM napad
6. Windows passwords
 • Općenito o passwordima
 • Kako odabrati dobar password
  o Dužina
  o Karakter set
  o passfraza
 • Vrste napada na passworde
  o Brute force
  o Dictionary
  o Hybrid
  o Precomputed hashes (rainbow tables)
  o Snifanje
  o Netehnički napadi
 • AAA (A) – Autentikacija, autorizacija, auditing, (accounting)
  o Autentikacija i autentikatori
   Tip 1
   Tip 2
   Tip 3
  o Pohrana autentikatora
   SAM baza podataka
   AD
   LM
   NTLM
 • Autentikacijski protokoli
  o Nezaštićeni protokoli
  o Challange response protokoli
  o AAA protokoli
 • Autorizacija
  o DAC
  o Nediskrecijska kontrola pristupa
  o MAC
  o RBAC
  o Windows token
  o UAC
 • Auditing
 • Accounting
 • VJEŽBA: Razbijanje passworda
  o Offline mod: brute force
  o Offline mod: dictionary
  o Offline mod: precomputed hashes
 • VJEŽBA: izrada custom dictionary-a
 • VJEŽBA: resetiranje admin passworda na domenskom kontroleru (bez znanja admin passworda – naravno 🙂 )
7. WEB aplikacije
 • Osnovno o web tehnologijama
  o HTTP protokol
  o Arhitektura web aplikacija
 • SQL injection
 • Parameter tampering
 • Directory traversal
 • XSS
 • Web debugger proxy
  o Burp
  o Zap
  o Fiddler
  o …
 • VJEŽBA: skeniranje web ranjivosti – ZAP
 • VJEŽBA: parameter tampering – BURP
 • VJEŽBA: SQL injection
8. WiFi
 • Uopšteno o standardima (A, B, G, N)
 • WEP
 • WPA
 • WPA2
 • VJEŽBA (ili DEMO): probijanje WEP protokola
 • VJEŽBA (ili DEMO): probijanja WPA2 protokola
SERTIFIKACIJA
 • Polaznicima pripada sertifikat o pohađanju kursa S16: Pogled na sigurnost računarskih sistema s „tamne strane” za ostvarenih minimalno 70% prisustva od ukupnog fonda časova 

1050,00 KM

  Preferirani način praćenja kursa


  *Ukoliko nemate promo kod ostavite prazno polje.

  Cijena je bez PDV-a.

  Cilj kursa je da naučiš

  R

  Osnovne koncepte sigurnosti

  R

  Upravaljanje rizicima i kvalitativni i kvantitativni pristup procjeni rizika

  R

  Korake napada koje koristi većina hakera

  R

  Svrhu i faze penetracijskog testa

  R

  Vrste autentikacijom i autorizacijomapadi na Windows pasworde

  R

  Odgovor na napade WEB aplikacija

  Šta dobijam?

  Pristup kursu u trajanju od 24 časa 

  Materijale sa predavanja

  Sertifikat o pohađanju kursa ukoliko polaznik bude prisutan na minimalno 70% predavanja

  Detaljne informacije

  Početak:
  25. mart 2024.
  Kraj:
  27. mart 2024.
  pon
  uto
  sri
  čet
  pet
  09:00-16:00
  24 časa
  LANACO Tehnološki centar
  Veljka Mlađenovića bb
  Banja Luka
  (krug Poslovne zone Incel)
  Mogućnost praćenja online

  Možda te zanima

  Share This