facebook

Kurs:

IRBIZ – Incident Response for Business Professionals

Osnovni

12 časova

Materijali sa predavanja
Sertifikat o pohađanju kursa

Zašto IRBIZ?

Ovaj kurs pokriva metode i procedure reagovanja na incidente koje se podučavaju u skladu sa industrijskim okvirima kao što su NCISP (Nacionalni plan odgovora na sajber incidente) US-CERT-a i Predsjedničke političke direktive (PPD) 41 o politici koordinacije sajber incidentima. Idealan je za kandidate koji su zaduženi za upravljanje usklađenosti sa državnim zakonodavstvom i drugim regulatornim zahtjevima u vezi sa odgovorom na incidente, kao i za izvršavanje standardizovanih odgovora na takve incidente.

Kome je namijenjen ovaj kurs?

Ovaj kurs je prvenstveno namijenjen IT liderima i rukovodiocima kompanija koji su odgovorni za poštovanje zakona o reagovanju na incidente. Ovaj kurs se fokusira na znanje, resurse i vještine neophodne za ispunjavanje zahtjeva za reagovanje na incidente i proces rukovanja incidentima.

Za više detalja preuzmite silabus ispod

Detaljne informacije

Početak:
Termin u pripremi
Kraj:
-
pon
uto
sri
čet
pet
-
24 časa

Na upit

    Preferirani način praćenja kursa

    Cijena je bez PDV-a.

    Share This