facebook

Kurs:

Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 / 2019

Napredni

40 časova

Materijali sa predavanja

Pristup lab okruženju

Sertifikat o pohađanju kursa

Pristup snimljenim predavanjima 45 dana

Zašto ovaj kurs?

S obzirom da se rad bilo koje veće kompanije, ali i manjih organizacija, ne može zamisliti bez Exchange Server-a, upravljanje i prilagođavanje ovoga servisa predstavlja nužnu aktivnost za nesmetano odvijanje poslovnih zadataka.

Na kursu Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016/2019 polaznici će steći administratorske vještine gdje će naučiti kako da implementiraju i konfigurišu napredne komponente Exchange Server-a kao što su  otpornost, napredna sigurnost, usklađenost sa drugim Exchange sistemima i migraciju sa prethodnih verzija.

Anliza podataka putem programa Excel

Kome je namijenjen ovaj kurs?

Ovaj kurs je namijenjen IT administratorima odgovornim za implementaciju Exchange rješenja u poslovnom okruženju. Od polaznika se očekuje da imaju određeno iskustvo u radu sa ranijim verzijama Exchange Server-a.

Plan i program kursa:

1. Planiranje postavljanja Exchange servera
 • Nove funkcije Exchange Server 2019
 • Prikupljanje poslovnih zahtjeva za implementaciju Exchange servera
 • Planiranje implementacije Exchange servera
 • Planiranje migracije objedinjene razmjene poruka (UM) na Cloud govornu poštu
2. Podešavanje Mailbox usluga u Exchange Server-u
 • Podešavanje hardverskih zahtjeva Exchange servera
 • Kreiranje plana za virtualizaciju i integraciju Microsoft Azure sa Exchange serverom
 • Podešavanje public folder-a u Exchange serveru
3. Podešavanje transporta poruka
 • Kreiranje plana za usmjeravanje poruka
 • Podešavanje transportnih usluga
 • Podešavanje Firewall-a za rutiranje poruka
 • Podešavanje i primjena transportnih propisa
4. Podešavanje pristupa klijenata
 • Podešavanje klijenata Exchange servera
 • Podešavanje pristupa eksternog klijenta
 • Podešavanje i implementacija Office Online servera
 • Podešavanje interakcije SharePoint-a 2019 i Exchange Server-a 2019
 • Podešavanje pristupa eksternog klijenta
5. Podešavanje visoke dostupnosti za Exchange Server
 • Podešavanje velike dostupnosti za Exchange Server
 • Load balancing podešavanje
 • Podešavanje otpornosti sistema
6. Održavanje Exchange servera
 • Korištenje Managed Availability za poboljšavanje dostupnosti
 • Implementacija DSC-a
7. Podešavanje sigurnosti
 • Podešavanje sigurnosti razmjene poruka
 • Podešavanje i implementacija AD RMS i Azure RMS
8. Podešavanja čuvanja i arhiviranja poruka
 • Pregled arhiviranja i upravljanja zapisima poruka
 • Podešavanje In-Place arhiviranja
 • Podešavanje čuvanja poruka
9. Podešavanje usklađenosti razmjene poruka
 • Sprečavanja gubitka podataka
 • Podešavanje In-Place Hold
 • Podešavanje In-Place eDiscovery
10. Koegzistiranje između poruka
 • Podešavanje federacije
 • Koegzistiranje između Exchange organizacija
 • Podešavanja koraka za cross-forest mailbox
11. Nadogradnja na Exchange Server 2019
 • Planiranje nadogradnje na Exchange Server 2019
 • Implementacija nadogradnje sa prethodnih verzija Exchange servera
12. Podešavanje hibridne implementacije Exchange servera
 • Osnove hibridne implementacije
 • Planiranje hibridne implementacije
 • Implementacija Azure AD Connect
 • Hibridna implementacija
 • Podešavanje napredne funkcionalnosti za hibridne implementacije
SERTIFIKACIJA
 • Polaznici dobijaju sertifikat o pohađanju kursa Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 / 2019 ukoliko su bili prisutni na minimalno 70% predavanja

850,00 KM

  Preferirani način praćenja kursa


  *Ukoliko nemate promo kod ostavite prazno polje.

  Cijena je bez PDV-a.

  Cilj kursa je da naučiš

  R

  Nove funkcije Exchange servera i nadogradnju na novu verziju

  R

  Kako pravilno održavati Exchange server

  R

  Podešavanje sigurnosti

  R

  Implementaciju AD RMS-a i Azure RMS-a

  R

  Podešavanje hibridne implementacije Exchange servera

  Šta dobijam?

  Pristup kursu u trajanju od 40 časova

  Materijale sa predavanja

  Pristup lab okruženju

  Sertifikat o pohađanju kursa

  Pristup snimljenim predavanjima 45 dana od datuma završetka kursa

  Detaljne informacije

  Početak:
  -
  Kraj:
  -
  pon
  uto
  sri
  čet
  pet
  09:00-16:00
  40 časova
  LANACO Tehnološki centar
  Veljka Mlađenovića bb
  Banja Luka
  (krug Poslovne zone Incel)
  Mogućnost praćenja online

  Možda te zanima

  Share This