facebook
Software Development Fundamentals

Software Development Fundamentals

Kurs: Software Development Fundamentals Početni 24 časa Materijali sa predavanja Sertifikat o pohađanju kursa Pristup snimljenim predavanjima 45 dana Zašto ovaj kurs? Software Development Fundamentals  predstavlja uvodni kurs iz oblasti programiranja. Tokom ovog kursa...
Uvod u .NET

Uvod u .NET

Kurs: Uvod u .NET Početni 40 časova Materijali sa predavanja Sertifikat o pohađanju kursa Pristup snimljenim predavanjima 45 dana Zašto ovaj kurs? Prilikom kreiranja softvera, poznavanje rada i upravljanja osnovnim konceptom u kojem se vrši upravo izrada aplikacijskog...
Uvod u Windows Server administraciju

Uvod u Windows Server administraciju

Kurs: Uvod u Windows Server administraciju Početni 18 časova Materijali sa predavanja Sertifikat o pohađanju kursa Pristup snimljenim predavanjima 45 dana Zašto ovaj kurs? Kurs Uvod u Windows Server administraciju osposobljava polaznike za implementaciju i održavanje...