facebook
React

React

Kurs: React Srednji 80 časova Materijali sa predavanja Sertifikat o pohađanju kursa Pristup snimljenim predavanjima 45 dana Zašto ovaj kurs? React (ili React.js ili ReactJS) je besplatna i open-source frontend JavaScript biblioteka namijenjana za razvoj web...