facebook
AI Basics with Python

AI Basics with Python

Kurs: AI Basics with Python Osnovni 80 časova Materijali sa predavanja Sertifikat o pohađanju kursa Pristup snimljenim predavanjima 45 dana Zašto ovaj kurs? Pomjerajući granice tehnološkog napretka, svjedoci smo svakodnevno koliko umjetna inteligencija preuzima vodeće...