facebook
React

React

Kurs: React Srednji 80 časova Materijali sa predavanja Sertifikat o pohađanju kursa Pristup snimljenim predavanjima 45 dana Zašto ovaj kurs? React (ili React.js ili ReactJS) je besplatna i open-source frontend JavaScript biblioteka namijenjana za razvoj web...
Uvod u C# programiranje

Uvod u C# programiranje

Kurs: Uvod u C# programiranje Srednji 40 časova Materijali sa predavanja Sertifikat o pohađanju kursa Pristup snimljenim predavanjima 45 dana Zašto ovaj kurs? Kurs Uvod u C# predstavlja jedan od lakših programskih jezika i odličnu osnovu za razumijevanje i rad u svim...
Uvod u PHP programiranje

Uvod u PHP programiranje

Kurs: Uvod u PHP programiranje Srednji 40 časova Materijali sa predavanja Sertifikat o pohađanju kursa Pristup snimljenim predavanjima 45 dana Zašto ovaj kurs? PHP programski jezik nastao je iz potrebe da se na najlakši mogući način upravlja web stranicama i bazama...
Uvod u Java programiranje

Uvod u Java programiranje

Kurs: Uvod u Java programiranje Osnovni 40 časova Materijali sa predavanja Sertifikat o pohađanju obuke Pristup snimljenim predavanjima Zašto ovaj kurs? Ovaj kurs predstavlja odličan način da  upoznate sa svijetom programiranja koristeći i savladavajući osnove Java...
PHP Advanced

PHP Advanced

Kurs: PHP Advanced Napredni 40 časova Materijali sa predavanja Sertifikat o pohađanju kursa Pristup snimljenim predavanjima 45 dana Zašto ovaj kurs? Napredno poznavanje PHP-a otvara više mogućnosti, a dovoljno o njegovoj popularnosti govori primjena na gotovo svim...