facebook
Programming Web Apps with React

Programming Web Apps with React

Program obuke: Programming Web Apps with React Početni 144 časa Materijali sa predavanja Sertifikat o pohađanju programa obuke Pristup snimljenim predavanjima 45 dana Zašto ovaj program obuke? Program obuke Programming Web Apps with React predstavlja odličan način za...
Uvod u Python programiranje

Uvod u Python programiranje

Kurs: Uvod u Python programiranje Osnovni 40 časova Materijali sa predavanja Sertifikat o pohađanju kursa Pristup snimljenim predavanjima Zašto ovaj kurs? Python je tražen i pristupačan programski jezik sa aktivnom zajednicom korisnika koja konstantno raste. Za sve...
Java programiranje uz Vaadin i Spring Boot Framework

Java programiranje uz Vaadin i Spring Boot Framework

Kurs: Java programiranje uz Vaadin i Spring Boot Framework Osnovni 40 časova Materijali sa predavanja Sertifikat o pohađanju kursa Pristup snimljenim predavanjima 45 dana Zašto ovaj kurs? Kurs Java programiranje uz Vaadin framework omogućava svim polaznicima da nauče...
React

React

Kurs: React Srednji 80 časova Materijali sa predavanja Sertifikat o pohađanju kursa Pristup snimljenim predavanjima 45 dana Zašto ovaj kurs? React (ili React.js ili ReactJS) je besplatna i open-source frontend JavaScript biblioteka namijenjana za razvoj web...