facebook
Programming Web Apps with React

Programming Web Apps with React

Program obuke: Programming Web Apps with React Početni 144 časa Materijali sa predavanja Sertifikat o pohađanju programa obuke Pristup snimljenim predavanjima 45 dana Zašto ovaj program obuke? Program obuke Programming Web Apps with React predstavlja odličan način za...
Uvod u Python programiranje

Uvod u Python programiranje

Kurs: Uvod u Python programiranje Osnovni 40 časova Materijali sa predavanja Sertifikat o pohađanju kursa Pristup snimljenim predavanjima Zašto ovaj kurs? Python je tražen i pristupačan programski jezik sa aktivnom zajednicom korisnika koja konstantno raste. Za sve...
Software Development Fundamentals

Software Development Fundamentals

Kurs: Software Development Fundamentals Početni 24 časa Materijali sa predavanja Sertifikat o pohađanju kursa Pristup snimljenim predavanjima 45 dana Zašto ovaj kurs? Software Development Fundamentals  predstavlja uvodni kurs iz oblasti programiranja. Tokom ovog kursa...
Uvod u Java programiranje

Uvod u Java programiranje

Kurs: Uvod u Java programiranje Osnovni 40 časova Materijali sa predavanja Sertifikat o pohađanju obuke Pristup snimljenim predavanjima Zašto ovaj kurs? Ovaj kurs predstavlja odličan način da  upoznate sa svijetom programiranja koristeći i savladavajući osnove Java...