facebook
PROGRAM OBUKE: Microsoft Web Development

PROGRAM OBUKE: Microsoft Web Development

Program obuke: Microsoft Web Development Početni 144 časa Materijali sa predavanja Sertifikat o pohađanju programa obuke Pristup snimljenim predavanjima 45 dana Zašto ovaj program obuke? Microsoft Web Development  program obuke baziran je na programiranju na...
Developing SQL Databases

Developing SQL Databases

Kurs: Developing SQL Databases Napredni 40 časova Digitalni materijali/pristup lab okruženju Sertifikat o pohađanju kursa Pristup snimljenim predavanjima 45 dana Zašto ovaj kurs? Treći kurs iz programa obuke SQL 2016 Database Development  koji se može pohađati u...