facebook

Kurs:

VMware vSphere: Install, Configure, Manage

Srednji
40 časova
Vmware digitalna literatura/online labovi
Sertifikat o pohađanju kursa

Zašto ovaj kurs?

Kurs je baziran praktičnim primjerima i omogućava polaznicima da steknu znanja i vještine koje su im potrebne da instaliraju, konfigurišu i upravljaju VMware vSphere interfejsom koji se sastoji od VMware vSphere ESXi v8 i VMware vCenter Server v8 verzije.

Dodatno, kurs služi i kao priprema za ispit 2V0-21.20, koji je jedan od preduslova za sticanje certifikata VMware Certified Professional – Data Center Virtualization (VCP-DCV) 

Anliza podataka putem programa Excel

Kome je namijenjen ovaj kurs?

Ovaj kurs je namijenjen sistem administratorima i inženjerima  i onima koji su odgovorni za održavanje IT infrastrukture u svojim organizacijama.

Takođe, kurs je idealan za sve polaznike koji žele da se spreme za ispiti i sertifikaciju VMware Certified Professional – Data Center Virtualization (VCP-DCV)

Polaznici bi trebali da imaju predznanja u oblasti administracije  Microsoft Windows i Linux operativnog sistema

Plan i program kursa:

1. Course Introduction

• Introductions and course logistics

• Course objectives

2. vSphere and Virtualization Overview

• Explain basic virtualization concepts

• Describe how vSphere fits in the software-defined data center and the cloud infrastructure

• Recognize the user interfaces for accessing vSphere

• Explain how vSphere interacts with CPUs, memory, networks, storage, and GPUs

3. Installing and Configuring ESXi

• Install an ESXi host

• Recognize ESXi user account best practices

• Configure the ESXi host settings using the DCUI and VMware Host Client

4. Deploying and Configuring vCenter

• Recognize ESXi hosts communication with vCenter

• Deploy vCenter Server Appliance • Configure vCenter settings

• Use the vSphere Client to add and manage license keys

• Create and organize vCenter inventory objects

• Recognize the rules for applying vCenter permissions

• View vCenter logs and events

5. Configuring vSphere Networking
 • Configure and view standard switch configurations
 • Configure and view distributed switch configurations 
 • Recognize the difference between standard switches and distributed switches
 • Explain how to set networking policies on standard and distributed switches
6. Configuring vSphere Storage
 • Recognize vSphere storage technologies
 • Identify types of vSphere datastores
 • Describe Fibre Channel components and addressing
 • Describe iSCSI components and addressing • Configure iSCSI storage on ESXi
 • Create and manage VMFS datastores
 • Configure and manage NFS datastores
7. Deploying Virtual Machines
 • Create and provision VMs
 • Explain the importance of VMware Tools
 • Identify the files that make up a VM
 • Recognize the components of a VM
 • Navigate the vSphere Client and examine VM settings and options
 • Modify VMs by dynamically increasing resources
 • Create VM templates and deploy VMs from them
 • Clone VMs
 • Create customization specifications for guest operating systems
 • Create local, published, and subscribed content libraries
 • Deploy VMs from content libraries
 • Manage multiple versions of VM templates in content libraries
8. Managing Virtual Machines

• Recognize the types of VM migrations that you can perform within a vCenter instance and across vCenter instances

• Migrate VMs using vSphere vMotion

• Describe the role of Enhanced vMotion Compatibility in migrations

• Migrate VMs using vSphere Storage vMotion

• Take a snapshot of a VM

• Manage, consolidate, and delete snapshots

• Describe CPU and memory concepts in relation to a virtualized environment

• Describe how VMs compete for resources

• Define CPU and memory shares, reservations, and limits

9. Deploying and Configuring vSphere Clusters
 • Create a vSphere cluster enabled for vSphere DRS and vSphere HA
 • View information about a vSphere cluster
 • Explain how vSphere DRS determines VM placement on hosts in the cluster
 • Recognize use cases for vSphere DRS settings
 • Monitor a vSphere DRS cluster
 • Describe how vSphere HA responds to various types of failures
 • Identify options for configuring network redundancy in a vSphere HA cluster
 • Recognize vSphere HA design considerations
 • Recognize the use cases for various vSphere HA settings
 • Configure a vSphere HA cluster
 • Recognize when to use vSphere Fault Tolerance
10. Managing the vSphere Lifecycle
 • Enable vSphere Lifecycle Manager in a vSphere cluster
 • Describe features of the vCenter Update Planner
 • Run vCenter upgrade prechecks and interoperability reports
 • Recognize features of VMware vSphere® Lifecycle ManagerTM
 • Distinguish between managing hosts using baselines and managing hosts using images
 • Describe how to update hosts using baselines
 • Describe ESXi images 
 • Validate ESXi host compliance against a cluster image and update ESXi hosts 
 • Update ESXi hosts using vSphere Lifecycle Manager 
 • Describe vSphere Lifecycle Manager automatic recommendations 
 • Use vSphere Lifecycle Manager to upgrade VMware Tools and VM hardware
SERTIFIKACIJA
 • Nakon odslušanog kursa polaznici dobijaju VMware sertifikat o odslušanom kursu VMware vSphere: Install, Configure, Manage kojim ostvaruju preduslov za pristup zvaničnom ispitu.

U sklopu Lanaco Tehnološkog centra nalaze se prostorije INTEH test centra koji je ovlašćeni Pearson Vue test centru. Prijavu ispita možete uraditi online ili putem maila testcentar@inteh.ba .

2995,00 KM

  Preferirani način praćenja kursa


  *Ukoliko nemate promo kod ostavite prazno polje.

  Cijena je bez PDV-a.

  Cilj kursa je da naučiš

  R
  Upoznavanje sa procesom virtuelizacije
  R
  Upravljanje virtuelnim mrežama
  R
  Kreiranje i upravljanje virtuelnim mašinama
  R
  Instalacija vSphere komponenti
  R
  Koncept i funkcionalnost vSphere Fault sigurnosne komponente
  R
  Korištenje vCentar za upravljanje zaštite podataka

  Šta dobijam?

  Pristup kursu u trajanju od 40 časova
  VMware digitalnu literaturu/pristup online laboratorijskom okruženju
  VMware sertifikat o završenom kursu

  Detaljne informacije

  Početak:
  -
  Kraj:
  -
  pon
  uto
  sri
  čet
  pet
  08:00-16:00
  40 časova
  LANACO Tehnološki centar Veljka Mlađenovića bb Banja Luka (krug Poslovne zone Incel)
  Mogućnost praćenja online

  Možda te zanima

  Share This