facebook

Kurs:

Uvod u PHP programiranje

Srednji

40 časova

Materijali sa predavanja

Sertifikat o pohađanju kursa

Pristup snimljenim predavanjima 45 dana

Zašto ovaj kurs?

PHP programski jezik nastao je iz potrebe da se na najlakši mogući način upravlja web stranicama i bazama podataka. Ovaj jezik služi za razvoj dinamičkih stranica, odnosno za izradu administrativnog dijela sajta.
PHP programiranje je jedno od najtraženijih zanimanja današnjice i teško je pronaći osobu sa poznavanjem ovog programskog jezika koja je nezaposlena! Na ovom uvodnom kursu polaznici će steći neophodna znanja svakog PHP početnika, a to je kreiranje dinamičke web stranice, ali i mnogo toga još.
Anliza podataka putem programa Excel

Kome je namijenjen ovaj kurs?

Kurs je namijenjen svima koji žele da nauče PHP programski jezik od osnova, ali posjeduju prethodno predznanje o osnovama razvoja softvera i programskim alatima HTML, CSS i Java Script.

Takođe, očekuje se da polaznici imaju osnovno poznavanje engleskog jezika.

Na ovaj kurs se nastavlja kurs PHP Advanced, a oba kursa čine program obuke PHP Web development u sklopu kojeg pohađate i uvodni kurs o razvoju sofvera, kao i programiranje korištenjem HTML-a i CSS-a, a sve to po znatno nižoj cijeni.

Plan i program kursa:

1. Uvod u PHP
 • Struktura PHP-a
 • Instalacija WAMP/XAMPP servera
 • Struktura stranica preko servera
2. Osnove PHP jezika
 • Tipovi podataka, sintaksa, promjenjive
 • Operatori, uslovno grananje i logički operatori
 • Petlje i nizovi
 • Funkcije
 • Klase, objekti i metode
 • Implementiranje PHP koda u HTML
 • Rad sa stringovima
3. Rad sa bazom i podacima
 • PHP i HTML kontrole
 • Forme (post/get)
 • Konekcija sa MySQL bazom i definisanje novih tabela
 • Kretanje podataka kroz Response/Request proces
 • Ulaz/izlaz
 • Rukovanje stanjem (Cookie i Session)
 • Zaštita strana (autentifikacija korisnika)
 • Bezbjednost PHP web aplikacija
 • Napredne tehnike implementacije php-a
SERTIFIKACIJA
 • Polaznicima pripada sertifikat o pohađanju kursa Uvod u PHP programiranje za ostvarenih minimalno 70% prisustva od ukupnog fonda časova

620,00 KM

  Preferirani način praćenja kursa


  *Ukoliko nemate promo kod ostavite prazno polje.

  Cijena je bez PDV-a.

  Cilj kursa je da naučiš

  R

  Strukturu PHP-a

  R

  Tipove podataka, sintakse i promjenjive

  R

  Petlje i nizove, funkcije, klase, objekte i metode

  R

  PHP i HTML kontrole

  R

  Kako se konektovati sa MySQL bazom i definisati nove tabele

  R

  Napredne tehnike implementacije php-a

  Šta dobijam?

  Pristup kursu u trajanju od 40 časova

  Materijale sa predavanja

  Sertifikat o pohađanju kursa

  Pristup snimljenim predavanjima 45 dana od datuma završetka kursa

  Detaljne informacije

  Početak:
  Termin u pripremi
  Kraj:
  pon
  uto
  sri
  čet
  pet
  17:00-20:30
  40 časova
  LANACO Tehnološki centar
  Veljka Mlađenovića bb
  Banja Luka
  (krug Poslovne zone Incel)
  Mogućnost praćenja online

  Možda te zanima

  Share This