facebook

Kurs:

S18: Sigurnost Web Aplikacija

Napredni

40 časova

Materijali sa predavanja

Sertifikat o pohađanju kursa

Zašto ovaj kurs?

Kurs S18: Sigurnost Web aplikacija ima cilj da nauči polaznike na koji način da najefikasnije koriste sigurnosne komponente, te na najbolji način takođe i osiguraju pristup Web aplikacijama.

Kroz set praktičnih predavanja i vježbi, polaznici će biti u mogućnosti da nauče i više o pojmovima kao što su: sigurnosni koncepti ,koncepti web tehnologija i framework-ova,koncepti i razlike web servera, obilaženje kontrola na klijentskoj strani ,napadi na autentikaciju kao i na web aplikacije:Injection (A1) , napadi na web aplikacije: XSS/CSRF (A3/A8) – Broken authentication and session management (A2) ,BoF (Buffer Overflow) i niz drugih.

Sigurnost Web Aplikacija

Kome je namijenjen ovaj kurs?

Kurs je namijenjen programerima i IT profesionalcima koji se bave ovom tematikom, a neophodno predznanje je odsušani kurs S16: Pogled na sigurnost računarskih sistema s „tamne strane”, a poželjno je i poznavanje tematike kursa S17: Praktična primjena napada na računarske sisteme.
Takođe, za sve zainteresovane polaznike koji žele da se upoznaju sa osnovama etičkog hakovanja iz oblasti IT bezbjednosti sistema, nudimo i pristup besplatnom online uvodnom kursu Ethical Hacking Essentials (EHE).

Plan i program kursa:

1. Sigurnosni koncepti
 • Općenito o sigurnosti
 • Razni napadi na web aplikcaije
 • Statistika napada na web aplikacije (Verizon DBIR, AKAMAI state of the Internet,…)
2. Koncepti web tehnologija
 • Povijest
 • Multi-tier arhitektura
 • HTTP protocol
 • Enkodiranje
 • Metode i statusni kodovi HTTP protokola
 • Cookies i zaštita session-a
 • HTML, XML, SOAP
 • Parameter tampering koncepti
 • OWASP (top 10, testing guide, ESAPI)
 • Razni Web debuging alati
 • VJEŽBADEMO: Mapiranje web aplikacije
 • VJEŽBA/DEMO: Automatizirano skeniranje web aplikacije
 • VJEŽBA/DEMO: forced browsing
 • Kako se zaštititi?
3. Koncepti frameworkova
 •  ASP.NET / Silverlight (NOT TO BE USED ANYMORE)
 • PHP
 • JAVA
 • Flash
4. Koncepti i razlike web servera
 • MS IIS
 • Apache
 • Tomcat
 • Ranjivosti web servera
 • LAB: Hakiranje Tomcat servera
5. Obilaženje kontrola na klijentskoj strani
 • Manipulacija podacima na klijentskoj strani (Prameter tampering)
 • Napadi na klijentskoj strani
 • DEMO: Primjer napada na klijentskoj strani (DLL injekcija)
 • Skrivena polja u formi
 • Session cookie i zaštita
 • DEMO: Analiza cooki-a
 • URL parametri
 • Referer header
 • LAB: naliza cookie-a i manipulacija podacima n klijentskoj strani
 • Kako se zaštititi?
6. Napadi na autentikaciju
 •  Koncepti autentikacije i autorizacije
 • Autentikacijska metoda: Basic
 • Autentikacijska metoda: Digest
 • Autentikacijska metoda: Windows integrirana (NTLM, Kerberos)
 • Autentikacijska metoda: HTML form bazirana
 • Autentikacijska metoda: Klijentski certifikati (multifaktorska autentikacija)
 • Kritpografija 101
 • PKI 101
 • Napadi na autentikacijski proces
   Brute force,
   Dictionary,
   Pre-computed hashes
 • VJEŽBA/DEMO: Automatizacija napada na web password-e pomoću BURP-a i hydra-e
 • Kako se zaštititi?
7. Propusti u dizajnu i implementaciji
 • Loš password
 • Autentikacijske metode podložne brute-force napadima
 • Opsežne poruke o greškama
 • Nezaštićen prijenos korisničkom imena i passworda
 • Funkcionalnosti zaboravljenog passworda i promjene passworda
 • Zapamti me funkcionalnost
 • Funkcionalnost impersonacije korisnika
 • I mnogi drugi propusti
 • Kako se zaštititi?
8. Napadi na web aplikacije: Injection (A1)
 • SQL injekcija
   Razlike između baza: MySQL, MS SQL, Oracle …
   Jednostavni i napredni primjer SQL injekcije
   Napredni primjer SQL injekcije
   Korištenje SQLMap alata
 • VJEŽBA/DEMO: SQL injekcija (jednostavan i napredni primjer)
 • VJEŽBA/DEMO: SQL injekcija (sqlmap)
 • LDAP injekcija, OS command injekcija
 • LAB: Od OS command injekcije do shell-a
 • Kako se zaštititi?
9. Napadi na web aplikacije: XSS/CSRF (A3/A8)
 • Pohranjeni (persistent) XSS
 • Reflektirani XSS
 • DOM bazirani XSS
 • XSS – kako se može iskoristiti
 • CSRF
 • Framework za napad (BeEF)
 • VJEŽBA/DEMO: Jednostavan reflektirani XSS
 • VJEŽBA/DEMO: Krađa cookie-a korištenjem pohranjene XSS ranjivosti i session hijacking-a
 • VJEŽBA/DEMO: Od XSS-a do shella – BeeF (Browser Exploatation Framework)
 • Kako se zaštititi?
10. Napadi na web aplikacije: Broken authentication and session management (A2)
 • Upravljanje session-om u web aplikacijama
 • Tehnike krađe cookie-a
 • VJEŽBA: korištenje ukradenog cookie-a za krađu session-a
 • DEMO: Trace.axd, Elmah.axd
 • Kako se zaštititi?
11. Ostali učestali napadi na web aplikacije
 • Što je to direct object reference
 • VJEŽBA: Pristup file-ovima korištenjem direct object referenci
 • Kako se zaštititi?
 • File inclusion Lokalni i udaljeni (LFI, RFI)
 • Directory trsversal
 • Null byte napadi
 • VJEŽBA/DEMO: LFI, RFI, directory traversal
 • Problemi vezani uz file upload
 • VJEŽBA/DEMO: Od slike do root prava u nekoliko minuta
 • Kako radi redirekcija
 • HTTP Response Splitting
 • Kako iskoristiti redirekciju u maliciozne svrhe
 • VJEŽBA: SSL strip
 • Kako se zaštititi?
12. Logički propusti
 • Što su to logički propusti
 • Primjeri
 • VJEŽBA: iskorištavanje logičkih propusta
 • Kako se zaštititi?
13. Baze
 • MSSQL
 • Oracle
 • MySQL
 • Najčešči napadi
 • VJEŽBA/DEMO: Identifikacija i hakiranje baza podataka
14. BoF (Buffer Overlow)
 • O asembleru i registrima
 • Stack bazirani BoF
 • DEMO/VJEŽBA: Stack bazirani overflow
 • SEH bazirani overflow
 • DEMO: SEH bazirani overflow
SERTIFIKACIJA
 • Polaznicima pripada sertifikat o pohađanju kursa S18: Sigurnost Web aplikacija za ostvarenih minimalno 70% prisustva od ukupnog fonda časova.  

1700,00 KM

  Preferirani način praćenja kursa


  *Ukoliko nemate promo kod ostavite prazno polje.

  Cijena je bez PDV-a.

  Cilj kursa je da naučiš

  R

  Koncepti web tehnologija i framework-a

  R

  Ranjivosti najpopularnijih web servera

  R

  Rad u alatima koji pomažu i identifikaciji ranjivosti sistema

  R

  Obilaženje kontrola na strani klijenta

  R

  Vrste napada na autentifikaciju

  R

  Vrste napada na web aplikacije (Injection (A1), XSS/CSRF (A3/A8), Broken authentication and session management (A2))

  Šta dobijam?

  Pristup kursu u trajanju od 40 časova

  Materijale sa predavanja

  Sertifikat o pohađanju kursa

  Detaljne informacije

  Početak:
  25. mart 2024.
  Kraj:
  29. mart 2024.
  pon
  uto
  sri
  čet
  pet
  08:00-16:00
  40 časova
  LANACO Tehnološki centar
  Veljka Mlađenovića bb
  Banja Luka
  (krug Poslovne zone Incel)
  Mogućnost praćenja online

  Možda te zanima

  Share This