facebook

Kurs:

Planning and Administering SharePoint 2016

Srednji

40 časova

Materijali sa predavanja

Sertifikat o pohađanju kursa

Pristup snimljenim predavanjima 45 dana

Zašto ovaj kurs?

Microsoft SharePoint je platforma za jednostavno kreiranje web stranica unutar jedne organizacije i objavljivanje istih sa samo jednim klikom! Ova platforma omogućava brz pristup i jednostavno uređivanje, a ukoliko biste željeli da implementirate ovo rješenje u svoju organizaciju, na ovom kursu dobićete najbolje smjernice i ujedno naučiti kako da vršite administraciju SharePoint 2016 okruženja.

Anliza podataka putem programa Excel

Kome je namijenjen ovaj kurs?

Ako ste IT stručnjak sa bar jednom godinom radnog iskustva sa održavanjem SharePoint servera i namjeravate da vršite administraciju SharePoint u svom Data centru ili Cloud-u, na ovom kursu naučićete kako da instalirate, konfigurišete, implementirate i upravljate SharePoint 2016 instalacijama.

Plan i program kursa:

1. Predstavljanje SharePoint-a 2016
 • Ključne komponente SharePoint-ove implementacije
 • Nove funkcije u SharePoint-u 2016
 • Opcije postavljanja SharePoint-a 2016
2. Dizajniranje informacijske arhitekture
 • Identifikovanje poslovnih zahtjeva
 • Razumijevanje poslovnih zahtjeva
 • Organizovanje informacija u SharePoint-u 2016
3. Dizajniranje logičke arhitekture
 • Pregled SharePoint 2016 logičke arhitekture
 • Dokumentovanje vaše logičke arhitekture
4. Dizajniranje fizičke arhitekture
 • Dizajniranje fizičkih komponenata za SharePoint implementaciju
 • Dizajniranje pratećih komponenata za SharePoint implementacije
 • Topologija farmi SharePoint-a
 • Mapiranje logičkog dizajna arhitekture u dizajn fizičke arhitekture
5. Instaliranje i konfiguracija SharePoint-a 2016
 • Instaliranje SharePoint-a
 • Instaliranje skripti i konfiguracija SharePoint-a
 • Konfigurisanje postavki farme SharePoint-a
6. Kreiranje web aplikacija i site-collection lokacija
 • Izrada web aplikacija
 • Konfigurisanje web aplikacija
 • Stvaranje i konfigurisanje site-collection lokacija
7. Planiranje i konfigurisanje servisnih aplikacija
 • Uvod u arhitekturu aplikacije usluge
 • Kreiranje i konfigurisanje servisnih aplikacija
8. Upravljanje korisnicima i dozvolama i osiguravanje sadržaja
 • Konfigurisanje autorizacije u SharePoint-u 2016
 • Upravljanje pristupom sadržaju
9. Provjera autentičnosti za SharePoint 2016
 • Pregled autentifikacije
 • Konfigurisanje federalne provjere autentičnosti
 • Konfigurisanje provjere autentičnosti između poslužitelja
10. Sigurnost SharePoint-a 2016
 • Osiguranje platforme
 • Konfigurisanje sigurnosti na nivou farme
11. Upravljanje taksonomijom
 • Upravljanje sa različitim vrstama sadržaja
 • Procesi upravljanja metapodacima
 • Konfigurisanje opcije upravljanja metapodacima
12. Konfigurisanje korisničkih profila
 • Konfigurisanje korisničkog profila
 • Upravljanje korisničkim profilima i posjetiocima
13. Konfigurisanje Enterprise Search-a
 • Razumijevanje strukture Search Service aplikacije
 • Konfigurisanje Enterprise Search-a
 • Upravljanje Enterprise Search-om
14. Nadgledanje i održavanje SharePoint 2016 okruženja
 • Nadgledanje SharePoint 2016 okruženja
 • Podešavanje i optimizacija SharePoint 2016 okruženja
 • Planiranje i konfigurisanje cache memorije
 • Rješavanje problema SharePoint 2016 okruženja
SERTIFIKACIJA
 • Polaznicima pripada sertifikat o pohađanju kursa Planning and Administering SharePoint 2016 za ostvarenih minimalno 70% prisustva od ukupnog fonda časova

780,00 KM

  Preferirani način praćenja kursa


  *Ukoliko nemate promo kod ostavite prazno polje.

  Cijena je bez PDV-a.

  Cilj kursa je da naučiš

  R

  Kako dizajnirati logičku i fizičku arhitekturu za implementaciju SharePoint 2016.

  R

  Kako instalirati i konfigurisati SharePoint 2016

  R

  Kako kreirati i konfigurisati web stranice na SharePoint-u

  R

  Kako upravljati korisnicima i dozvolama

  R

  Provjeru autentičnosti i podešavanje sigurnosti

  R

  Kako nadgledati, održavati i rješavati probleme sa implementacijom SharePoint-a

  Šta dobijam?

  Pristup kursu u trajanju od 40 časova

  Materijale sa predavanja

  Sertifikat o pohađanju kursa

  Pristup snimljenim predavanjima 45 dana od datuma završetka kursa

  Detaljne informacije

  Početak:
  Termin u pripremi
  Kraj:
  -
  pon
  uto
  sri
  čet
  pet
  -
  40 časova
  LANACO Tehnološki centar
  Veljka Mlađenovića bb
  Banja Luka
  (krug Poslovne zone Incel)
  Mogućnost praćenja online

  Možda te zanima

  Share This