facebook

Kurs:

Osnove projektnog menadžmenta

Osnovni

24 časa

Materijali sa predavanja

Sertifikat o pohađanju kursa

Zašto ovaj kurs?

Kurs Osnove projektnog menadžmenta omogućava polaznicima upoznavanje sa osnovnim pojmovima upravljanja projektima, njihovo planiranje i realizaciju, te aktivnosti provjere uspješnosti sprovođenja. Ovaj kurs se može pohađati i u sklopu programa obuke Upravljanje projektima.

Kome je namijenjen ovaj kurs?

Ovaj kurs je namijenjen polaznicima koji se nalaze ili tek počinju rad na pozicijama projektnog menadžera, kao i studentima koji žele da započnu svoju karijeru u oblasti upravljanja poslovnim procesima.

Plan i program kursa:

1. Osnovni pojmovi u upravljanju projektima
 • Definisanje projekta i projekt menadžera
 • Program i portfolio projekta
 • Ciljevi i ograničenja projekta
 • Uticaj organizacije na realizaciju projekta
 • Ključni učesnici i interesne grupe u projektu
 • Životni ciklus projekta
2. Pokretanje i planiranje projekta
 • Elementi projektne povelje
 • Planiranje vremenskog opsega
 • Planiranje finansijskog plana
3. Realizacija i kontrola projekta
 • Upravljanje projektnim aktivnostima
 • Validacija isporuke i kontrola kvaliteta
 • Upravljanje zaduženjima (RACI)
 • Komunikacija na projektima
 • Identifikovanje rizika i kvalitativna procjena
 • Integrisana kontrola promjena
4. Zatvaranje projekta
 • Aktivnosti pri zatvaranju projekata
5. Završne aktivnosti
 • Praktični rad i završne aktivnosti sa grupom polaznika
SERTIFIKACIJA
 • Polaznici dobijaju sertifikat o pohađanju kursa Osnove projektnog menadžmenta kojim se potvrđuje da je polaznik ostvario 21 kontakt sati rada na projektu što uz dodatnih 14 kontakt sati naprednog projektnog menadžmenta predstavlja jedan od preduslova za pristup zvaničnom PMP ispitu.
 • Više informacija o zvaničoj PMP sertifikaciji možete pronaći na stranici PMI udruženje u Bosni i Hercegovini, http://pmi.ba/

 

495,00 KM

  Preferirani način praćenja kursa


  *Ukoliko nemate promo kod ostavite prazno polje.

  Cijena je bez PDV-a.

  Cilj kursa je da naučiš

  R

  Upoznavanje sa osnovnim pojmovima upravljanja projektima

  R

  Planiranje resursa i realizacija projekta

  R

  Kontrola i verifikacija uspješnosti projekta

  R

  Kako pravilno zatvoriti projekat

  Šta dobijam?

  Pristup kursu u trajanju od 24 časa 

  Materijale sa predavanja

  Sertifikat o pohađanju kursa Osnove projektnog menadžmenta sa upisanih 21 kontakt sata

  Detaljne informacije

  Početak:
  24. april 2023.
  Kraj:
  26. april 2023.
  pon
  uto
  sri
  čet
  pet
  09:00-16:00
  24 časa
  LANACO Tehnološki centar
  Veljka Mlađenovića bb
  Banja Luka
  (krug Poslovne zone Incel)
  Onemogućeno online praćenje

  Možda te zanima

  Share This