facebook

Program obuke:

Microsoft office za poslovne korisnike

Početni

24 časa

Materijali sa predavanja

Sertifikat o pohađanju programa obuke

Pristup snimljenim predavanjima 45 dana

Zašto ovaj program obuke?

Program obuke Microsoft office za poslovne korisnike predstavlja paket praktičnih vježbi i predavanja iz najvažnijih Office alata uključujući: Microsoft Word, Excel i PowerPoint.

Ukoliko želiš da saznaš kako da na što jednostavniji način upravljaš tekstualnim dokumentima, te da kreiraš numeričke izvještaje u digitalnoj računarskoj svesci i na kraju to sve vizuelno predstaviš putem prezentacijskog sadržaja, ovaj program obuke je odličan način za to.

Kome je namijenjen ovaj program obuke?

Jednostavno, ovaj program obuke namijenjen je svima koji u svom radu koriste MS Office paket!

Program je orijentisan na napredne funkcionalnosti ovih alata sa ciljem njihove što efikasnije upotrebe i uštede vremena u obavljanju rutinskih poslova. 

Da li mi ovaj program može omogućiti zaposlenje?

Poznavanje rada na računaru ili drugim riječima posjedovanje vještine računarske pismenosti u današnje vrijeme predstavlja imperativ za ulazak u bilo koji segment poslovanja. Često ovu vještinu podcjenjujemo i u CV-ijevima pišemo da je poznajemo ali koliko dobro?

Program obuke Office za poslovne korisnike upravo omogućava da kroz kratak vremenski period savladate sve što vam je potrebno za efikasnije obavljanje svakodnevnih poslovnih aktivnosti, a ujedno predstavlja i odličnu referencu u CV-ju!

Plan i program obuke:

1. MS Word
 • Kreiranje predložaka (template-a)
 • Fina podešavanja i pravila pisanja i formatiranje teksta
 • Rad sa stilovima, naslovima i podnaslovima
 • Zaglavlja, podnožja i numerisanje stranice
 • Rad sa sekcijama i upotreba navigacijskog panela
 • Kreiranje i ažuriranje sadržaja
 • Kreiranje automatskih listi fotografija, tabela i grafikona
 • Kreiranje i slanje Cirkularnog pisma
 • Komentari; Praćenje promjena / Odobravanje promjena
 • Kreiranje formi (elektronskih obrazaca) u Wordu
 • Provjera pravopisa i gramatike prije završnog štampanja dokumenata

 

2. MS PowerPoint
 • Kratki prolazak kroz kartice
 • Tipografija, osnovna pravila dizajna, šifre boja
 • Presenter view i dodavanje speaker notes
 • Ubacivanje fotografija u prezentaciju – mogućnosti
 • Isijecanje fotografija i uklanjanje pozadine
 • Ubacivanje screenshot snimka ekrana direktno iz PP
 • Ubacivanje video materijala u prezentaciju
 • Screen cliping
 • Screen recording
 • Snimanje prezentacije sa naracijom i čuvanje u MP4 formatu
 • Rad sa oblicima (kreiranje, poravnanje, raspodjela, unija, isjecanje)
 • Rad sa grafikonima
 • Dodavanje animacije na tekst, slike i oblike
 • Ubacivanje 3D oblika
 • Rad sa tranzicijama između slajdova
 • Zoom efekat i Morph efekat
 • Kreiranje layout-a kroz Slide Master View
 • Rad sa korporativnom prezentacijom
 • Mogućnost boljeg upravljanja kroz prezentaciju grupisanjem slajdova u sekcije
3. MS Excel
 • Uvod
 • Uslovno formatiranje
 • Funkcije
 • Pivot tabele
 • Data Tools
 • Zaštita u programu Excel
SERTIFIKACIJA
 • Polaznicima pripada sertifikat o pohađanju programa obuke Microsoft office obuka za poslovne korisnike ostvarenih minimalno 70% prisustva od ukupnog fonda časova.

Kursevi koji čine program obuke:

380,00 KM

390,00 KM

  Preferirani način praćenja kursa


  *Ukoliko nemate promo kod ostavite prazno polje.

  Cijena je bez PDV-a.

  Popust

  Cilj programa obuke je da naučiš

  R

  Kreiranje sadržaja u MS Word programu

  R

  Formatiranje tekstualnih dokumenata

  R

  Kreiranje prezentacijskog multimedijalnog sadržaja

  R

  Insertovanje i rad sa objektima u PowerPoint programu

  R

  Osnovne funkcije u Excel-u

  R

  Tabelarni i grafički prikaz podataka

  Šta dobijam?

  Pristup programu obuke u trajanju od 24 časa

  Materijale sa predavanja

  Sertifikat o pohađanju programa obuke

  Pristup snimljenim predavanjima 45 dana od datuma završetka programa obuke

  Detaljne informacije

  Početak:
  -
  Kraj:
  -
  pon
  uto
  sri
  čet
  pet
  17:00-18:30
  24 časa
  LANACO Tehnološki centar
  Veljka Mlađenovića bb
  Banja Luka
  (krug Poslovne zone Incel)
  Mogućnost praćenja online
  Share This