facebook

Kurs:

Introduction to SQL Databases

Početni

24 časa

Digitalni materijali/pristup lab okruženju

Sertifikat o pohađanju kursa

Pristup snimljenim predavanjima 45 dana

Zašto ovaj kurs?

Baratanje sa velikim brojem podataka može predstavljati izazov, ali ne ako se njima upravlja na pravi način!
Sa ovim trodnevnim kursom, pređite granice i preuzmite  profesionalnu ulogu u upravljanju bazama podataka.
Kurs opisuje osnovne koncepte baze podataka, uključujući tipove baza podataka, jezike baze podataka i dizajn baze podataka.
Anliza podataka putem programa Excel

Kome je namijenjen ovaj kurs?

Iako je SQL programski jezik, a rad sa bazama jedna od najbitnijih vještina za razvoj softvera, on sigurno nije namjenjen samo programerima. Sve je više kompanija koje se bave analizom i pripremom podataka i tragaju za IT stručnjacima koji znaju kako da upravljaju SQL bazama podataka. Kreirajte, mijenjajte i pretražujte podatke uz pomoć naprednih SQL rješenja.

Danas je podrazumijevano da ekonomisti, statističari, i ljudi zaposleni u drugim strukama koje nemaju veze sa IT-ijem, znaju da upravljaju podacima, kreiraju i zadaju SQL upit serveru. Zato, budite u korak sa vremenom i upišite kurs Introduction to SQL!

Plan i program kursa:

1. Introduction to databases
 • Introduction to relational databases
 • Other types of database
 • Data analysis
 • Database languages in SQL Server
2. Data Modelling
 • Data modelling
 • ANSI/SPARC database model
 • Entity relationship modelling
3. Normalization
 • Fundamentals of Normalization
 • Normal form
 • Denormalization
4. Relationships
 • Introduction to relationships
 • Planning referential integrity
5. Performance
 • Indexing
 • Query performance
 • Concurrency
6. Database Objects
 • Tables
 • Views
 • Stored procedures, triggers and functions
SERTIFIKACIJA
 • Polaznici dobijaju sertifikat o pohađanju kursa Introduction to SQL Databases ukoliko su bili prisutni na minimalno 70% predavanja.

490,00 KM

  Preferirani način praćenja kursa


  *Ukoliko nemate promo kod ostavite prazno polje.

  Cijena je bez PDV-a.

  Cilj kursa je da naučiš

  R

  Ključne koncepte baze podataka u kontekstu SQL Servera 2016

  R

  Jezike baze podataka koji se koriste u SQL Server 2016

  R

  Tehnike modeliranja podataka

  R

  Tehnike normalizacije i denormalizacije

  R

  Efekte dizajna baze podataka na performanse

  R

  Najčešće korištene objekte baze podataka

  Šta dobijam?

  Pristup obuci u trajanju od 24 časa

  Digitalnu literaturu i pristup virtuelnom lab okruženju

  Sertifikat o pohađanju kursa

  Pristup snimljenim predavanjima 45 dana od datuma završetka kursa 

  Detaljne informacije

  Početak:
  -
  Kraj:
  -
  pon
  uto
  sri
  čet
  pet
  09:00-16:00
  24 časa
  LANACO Tehnološki centar
  Veljka Mlađenovića bb
  Banja Luka
  (krug Poslovne zone Incel)
  Mogućnost praćenja online

  Možda te zanima

  Share This