facebook

Kurs:

Napredni

Identity with Windows Server 2016

40 časova

Digitalni materijali/pristup lab okruženju

Sertifikat o pohađanju kursa

Pristup snimljenim predavanjima 45 dana

Zašto ovaj kurs?

Kurs Identity with Windows Server 2016 donosi napredna znanja konfiguracije i implementacije, kao i  rješavanja problema i sigurnosti Windows Server 2016 sistema.

Kroz program kursa u trajanju od 40 časova svi polaznici će biti u mogućnosti da nauče više o konfiguraciji domena Active Directory (AD DS), kao i  da primjene druge uloge AD-a, poput Active Directory Federation Services (AD FS) i Active Directory Certificate Services (AD CS).

Anliza podataka putem programa Excel

Kome je namijenjen ovaj kurs?

Ovaj kurs namijenjen je svim polaznicima koji žele da unaprijede svoje znanje i vještine iz oblasti rada i upravljanja Windows Server 2016 okruženja. 

Za nesmetano pohađanje i razumijevanje sadržaja ovoga kursa, potrebno je osnovno predznanje rada WS 2016 okruženja ili prethodno pohađanje kurseva kao što su Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 i Networking with Windows Server 2016

Plan i program kursa:

1. Installing and configuring domain controllers
 • Overview of AD DS
 • Overview of AD DS domain controllers
 • Deploying a domain controller
2. Managing objects in AD DS
 • Managing user accounts
 • Managing groups in AD DS
 • Managing computer objects in AD DS
 • Using Windows PowerShell for AD DS administration
 • Implementing and managing OUs
3. Advanced AD DS infrastructure management
 • Overview of advanced AD DS deployments
 • Deploying a distributed AD DS environment
 • Configuring AD DS trusts
4. Implementing and administering AD DS sites and replication
 • Overview of AD DS replication
 • Configuring AD DS sites
 • Configuring and monitoring AD DS replication
5. Implementing Group Policy
 • Introducing Group Policy
 • Implementing and administering GPOs
 • Group Policy scope and Group Policy processing
 • Troubleshooting the application of GPOs
6. Managing user settings with Group Policy
 • Implementing administrative templates
 • Configuring Folder Redirection, software installation, and scripts
 • Configuring Group Policy preferences
7. Securing Active Directory Domain Services
 • Securing domain controllers
 • Implementing account security
 • Implementing audit authentication
 • Configuring managed service accounts
8. Deploying and managing AD CS
 • Deploying CAs
 • Administering CAs
 • Troubleshooting and maintaining CAs
9. Deploying and managing certificates
 • Deploying and managing certificate templates
 • Managing certificate deployment, revocation, and recovery
 • Using certificates in a business environment
 • Implementing and managing smart cards
10. Implementing and administering AD FS
 • Overview of AD FS
 • AD FS requirements and planning
 • Deploying and configuring AD FS
 • Web Application Proxy Overview
11. Implementing and administering AD RMS
 • Overview of AD RMS
 • Deploying and managing an AD RMS infrastructure
 • Configuring AD RMS content protection
12. Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD
 • Planning and preparing for directory synchronization
 • Implementing directory synchronization by using Azure AD Connect
 • Managing identities with directory synchronization
13. Monitoring, managing, and recovering AD DS
 • Monitoring AD DS
 • Managing the Active Directory database
 • Active Directory backup and recovery options for AD DS and other identity and access solutions
SERTIFIKACIJA
 • Polaznici dobijaju sertifikat o pohađanju kursa Identity with Windows Server 2016 ukoliko su bili prisutni na minimalno 70% predavanja

690,00 KM

  Preferirani način praćenja kursa


  *Ukoliko nemate promo kod ostavite prazno polje.

  Cijena je bez PDV-a.

  Cilj kursa je da naučiš

  R

  Kako instalirati i konfigursati domen kontrolere

  R

  Kako upravljajti objektima u AD DS-u pomoću Windows PowerShell-a.

  R

  Osigurajte AD DS korisničke naloge

  R

  Kako implementirati i upravljati objektima grupnih politika (GPO)

  R

  Kako postaviti i upravljajti certifikatima

  R

  Kako nadgledati, rješavati probleme i uspostavljati kontinuitet poslovanja za usluge AD DS

  Šta dobijam?

  Pristup obuci u trajanju od 40 časova

  Digitalnu literaturu i pristup virtuelnom lab okruženju

  Sertifikat o pohađanju kursa

  Pristup snimljenim predavanjima 45 dana od datuma završetka kursa

  Detaljne informacije

  Početak:
  -
  Kraj:
  -
  pon
  uto
  sri
  čet
  pet
  09:00-16:00
  40 časova
  LANACO Tehnološki centar
  Veljka Mlađenovića bb
  Banja Luka
  (krug Poslovne zone Incel)
  Mogućnost praćenja online

  Možda te zanima

  Share This