facebook

Kurs:

Developing SQL Databases

Napredni

40 časova

Digitalni materijali/pristup lab okruženju

Sertifikat o pohađanju kursa

Pristup snimljenim predavanjima 45 dana

Zašto ovaj kurs?

Treći kurs iz programa obuke SQL 2016 Database Development  koji se može pohađati u sklopu programa obuke, ali i zasebno.

Ovaj kurs polaznicima pruža znanja i vještine potrebne za kreiranje baza podataka na Microsoft SQL Serveru 2016. Kurs uči polaznike kako da koriste funkcije i alate SQL Server-a koji se odnose na razvoj baze podataka.

Anliza podataka putem programa Excel

Kome je namijenjen ovaj kurs?

Namijenjen je svima koji žele da nauče da dizajniraju i kreiraju baze podataka, njihove objekte, obezbijede integritet podataka, kreiraju brojne programske elemente i manipulišu sa XML podacima u okviru SQL Servera.

Potrebno predznanje

Za pohađanje ovog kursa poželjno je da polaznici imaju sljedeće predznanje:

 • Osnovno pozavanje OS Microsoft Windows
 • Poznavanje Transact-SQL-a.
 • Radno iskustvo sa relacionim bazama podataka.

Za sve polaznike kojima nedostaje prehodno nabrojano predznanje, predlažemo da edukaciju započnu kroz cijeli program obuke SQL 2016 Database Development .

Plan i program kursa:

1. Introduction to Database Development
 • Introduction to the SQL Server Platform
 • SQL Server Database Development Tasks
2. Designing and Implementing Tables
 • Designing Tables
 • Data Types
 • Working with Schemas
 • Creating and Altering Tables
3. Advanced Table Designs
 • Partitioning Data
 • Compressing Data
 • Temporal Tables
4. Ensuring Data Integrity through Constraints
 • Enforcing Data Integrity
 • Implementing Data Domain Integrity
 • Implementing Entity and Referential Integrity
5. Introduction to Indexes
 • Core Indexing Concepts
 • Data Types and Indexes
 • Heaps, Clustered, and Nonclustered Indexes
 • Single Column and Composite Indexes
6. Designing Optimized Index Strategies
 • Index Strategies
 • Managing Indexes
 • Execution Plans
 • The Database Engine Tuning Advisor
 • Query Store
7. Columnstore Indexes
 • Introduction to Columnstore Indexes
 • Creating Columnstore Indexes
 • Working with Columnstore Indexes
8. Designing and Implementing Views
 • Introduction to Views
 • Creating and Managing Views
 • Performance Considerations for Views
9. Designing and Implementing Stored Procedures
 • Introduction to Stored Procedures
 • Working with Stored Procedures
 • Implementing Parameterized Stored Procedures
 • Controlling Execution Context
10. Designing and Implementing User-Defined Functions
 • Overview of Functions
 • Designing and Implementing Scalar Functions
 • Designing and Implementing Table-Valued Functions
 • Considerations for Implementing Functions
 • Alternatives to Functions
11. Responding to Data Manipulation via Triggers
 • Designing DML Triggers
 • Implementing DML Triggers
 • Advanced Trigger Concepts
12. Using In-Memory Tables
 • Memory-Optimized Tables
 • Natively Compiled Stored Procedures
13. Implementing Managed Code in SQL Server
 • Introduction to CLR Integration in SQL Server
 • Implementing and Publishing CLR Assemblies
14. Storing and Querying XML Data in SQL Server
 • Introduction to XML and XML Schemas
 • Storing XML Data and Schemas in SQL Server
 • Implementing the XML Data Type
 • Using the Transact-SQL FOR XML Statement
 • Getting Started with XQuery
 • Shredding XML
15. Storing and Querying Spatial Data in SQL Server
 • Introduction to Spatial Data
 • Working with SQL Server Spatial Data Types
 • Using Spatial Data in Applications
16. Storing and Querying BLOBs and Text Documents in SQL Server
 • Considerations for BLOB Data
 • Working with FILESTREAM
 • Using Full-Text Search
17. SQL Server Concurrency
 • Concurrency and Transactions
 • Locking Internals
18. Performance and Monitoring
 • Extended Events
 • Working with extended Events
 • Live Query Statistics
 • Optimize Database File Configuration
 • Metrics
SERTIFIKACIJA
 • Polaznici dobijaju sertifikat o pohađanju kursa Developing SQL Database ukoliko su bili prisutni na minimalno 70% predavanja. 

690,00 KM

  Preferirani način praćenja kursa


  *Ukoliko nemate promo kod ostavite prazno polje.

  Cijena je bez PDV-a.

  Cilj kursa je da naučiš

  R

  Dizajn i implementaciju tabela

  R

  Osiguravanje integriteta podataka podešavanje iograničenja

  R

  Korištenje okidača (trigerrs) za manipulaciju podacima

  R

  Dizajn i implementacija funkcije definisane od strane korisnika

  R

  Primjena In-Memory tablica

  R

  Implementacija koda u SQL Server

  R

  Rad sa prostornim podacima

  Šta dobijam?

  Pristup obuci u trajanju od 40 časova

  Digitalnu literaturu i pristup virtuelnom lab okruženju

  Sertifikat o pohađanju kursa

  Pristup snimljenim predavanjima 45 dana od datuma završetka kursa

  Detaljne informacije

  Početak:
  -
  Kraj:
  -
  pon
  uto
  sri
  čet
  pet
  09:00-16:00
  40 časova
  LANACO Tehnološki centar
  Veljka Mlađenovića bb
  Banja Luka
  (krug Poslovne zone Incel)
  Mogućnost praćenja online

  Možda te zanima

  Share This