facebook

Kurs:

Agile Project Management

Srednji

32 časa

Materijali sa predavanja

Sertifikat o pohađanju kursa

Pristup snimljenim predavanjima 45 dana

Zašto ovaj kurs?

Scrum je najčešće korištena praksa u svijetu agilnog menadžmenta. Fokus se stavlja na kros-funkcionalne, samoorganizovane i autonomne timove koji isporučuju vrijednost klijentima i organizaciji, sa specifičnim ulogama Product Owner-a i Scrum Master-a.

Snaga timova demonstrira se kroz koncepte odgovornosti, kolaboracije i timskog rada. Menadžeri više nisu šefovi već servant lideri koji uklanjaju prepreke timovima u isporuci vrijednosti klijentima kroz fokusiran i kreativan rad.

Scrum nam nudi set praksi i vrijednosti koje, sa zdravim pristupom, omogućavaju timski rad, a takođe predstavlja i empirijski proces koji možemo upotrijebiti uvijek kada rješavamo kompleksne probleme u promjenljivom okruženju.

Kome je namijenjen ovaj kurs?

Kurs Agile Project Management osmišljen je za sve one koji se žele upoznati sa Agile i Scrum okvirima i koji žele započeti sa njihovom primjenom unutar svoje organizacije. To mogu biti: softverski inženjeri, poslovni ljudi koji su uključeni u životni ciklus razvoja softvera ali i svi ostali koji žele naučiti šta je Agile pristup,a takođe namijenjen je i svima koji razmišljaju o upotrebi Agile metodologije za razvoj softvera, uključujući: menadžere različitih nivoa, vođe timova, projekt menadžere.

Dodatna napomena:

Realizacija ovog kursa je moguća samo na zahtjev klijenta.

Plan i program kursa:

Modul 1
 • Uvod u agilni razvoj
 • Teorijska osnova za agilni razvoj
 • Scrum
 • Funkcionisanje Scrum procesa
 • Uloge i sastanci u Scrumu-u
 • Scrum Artifacts
 • Skaliranje Scruma za velike projekte
 • Osnove agilnog planiranja
 • Osnove agilne procjene
 • Kombiniranje Scrum i eXtreeme programiranja
 • Savjeti za prelaz na agilni razvoj
Modul 2
 • Uloge, odgovornosti i karakteristike Product Ownera
 • Uloga Product Ownera u Agilnom timu
 • Agile Planning
 • Planiranje i izvršenje sprint-a
 • Sprint Planning and Execution
 • Agile Leadership – atributi Agilnog lidera
SERTIFIKACIJA

Polaznicima pripada sertifikat o pohađanju kursa Agile Project Management za ostvarenih minimalno 70% prisustva od ukupnog fonda časova.

Cijena na upit

  Preferirani način praćenja kursa


  *Ukoliko nemate promo kod ostavite prazno polje.

  Cijena je bez PDV-a.

  Cilj kursa je da naučiš

  R

  Upoznavanje sa Agile pristupom

  R

  Upoznavanje sa konceptom i funkcionalnostima Scrum-a

  R

  Implementacija Agile koncepta u projekat

  R

  Upoznavanje sa nivoima upravljanja u Scrum-u

  R

  Planiranje i realizacija sprint-a

  R

  Upravljanje Agile atributima

  Šta dobijam?

  Pristup kursu u trajanju od 32 časa 

  Materijale sa predavanja

  Sertifikat o pohađanju kursa

  Pristup snimljenim predavanjima 45 dana od datuma završetka kursa

  Detaljne informacije

  Početak:
  -
  Kraj:
  -
  pon
  uto
  sri
  čet
  pet
  09:00-16:00
  32 časa
  LANACO Tehnološki centar
  Veljka Mlađenovića bb
  Banja Luka
  (krug Poslovne zone Incel)
  Mogućnost praćenja online

  Možda te zanima

  Share This