XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 66
Projects Archive - Lanaco Edukacija
Excel BI Tools

Excel BI Tools

Kurs: Excel BI Tools Srednji 24 časa Materijali sa predavanja Sertifikat o pohađanju kursa Pristup snimljenim predavanjima 45 dana Zašto ovaj kurs? Ako koristite Excel u svakodnevnom radu, ali još uvijek niste upoznati sa Business Intelligence alatima koje nudi, ovaj...
Administering Microsoft Exchange Server 2016

Administering Microsoft Exchange Server 2016

Kurs: Administering Microsoft Exchange Server 2016 Srednji 40 časova Materijali sa predavanja Pristup lab okruženju Sertifikat o pohađanju kursa Pristup snimljenim predavanjima 45 dana Zašto ovaj kurs? Kurs Administering Microsoft Exchange Server 2016 je kreiran za...
AZ-801: Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services

AZ-801: Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services

Kurs: AZ-801: Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services Napredni 32 časa Originalna Microsoft digitalna literatura/online labovi Sertifikat o pohađanju kursa Pristup snimljenim predavanjima 45 dana Zašto ovaj kurs? Kurs AZ-801: Configuring Windows Server...
AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals

AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals

Kurs: AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals Početni 8 časova Originalna Microsoft digitalna literatura/online labovi Sertifikat o pohađanju kursa Pristup snimljenim predavanjima 45 dana Zašto ovaj kurs? Microsoft Azure predstvalja cloud platformu koju je kompanija...