facebook
PROGRAM OBUKE: Data Analyst and BI

PROGRAM OBUKE: Data Analyst and BI

Program obuke: Data Analyst and BI Početni 68 časova Materijali sa predavanja Sertifikat o pohađanju programa obuke Pristup snimljenim predavanjima 45 dana Zašto ovaj program obuke? Sposobnost pravilnog analiziranja podataka, tumačenja rezultata analize podataka,...
Programming Web Apps with React

Programming Web Apps with React

Program obuke: Programming Web Apps with React Početni 144 časa Materijali sa predavanja Sertifikat o pohađanju programa obuke Pristup snimljenim predavanjima 45 dana Zašto ovaj program obuke? Program obuke Programming Web Apps with React predstavlja odličan način za...
PROGRAM OBUKE: Microsoft Web Development

PROGRAM OBUKE: Microsoft Web Development

Program obuke: Microsoft Web Development Početni 144 časa Materijali sa predavanja Sertifikat o pohađanju programa obuke Pristup snimljenim predavanjima 45 dana Zašto ovaj program obuke? Microsoft Web Development  program obuke baziran je na programiranju na...
PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst

PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst

Kurs: PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst Srednji 24 časa Službena digitalna literatura Pristup lab okruženju  Službeni Microsoft sertifikat o pohađanju kursa Pristup snimljenim predavanjima 45 dana Zašto ovaj kurs? Poslovna inteligencija je koncept koji se sve...
Mikrotik

Mikrotik

Kurs: Mikrotik 24 časa Materijali sa predavanja Sertifikat o pohađanju kursa Zašto ovaj kurs? Mikrotik je kompanija osnovana 1996. godine u Letoniji i do sada se pozicionirala kao jedan od vodećih proizvođača mrežne opreme za mala i srednja (SMB) preduzeća. Veliki...