facebook
PROGRAM OBUKE: Microsoft Office za poslovne korisnike

PROGRAM OBUKE: Microsoft Office za poslovne korisnike

Program obuke: Microsoft office za poslovne korisnike Početni 24 časa Materijali sa predavanja Sertifikat o pohađanju programa obuke Pristup snimljenim predavanjima 45 dana Zašto ovaj program obuke? Program obuke Microsoft office za poslovne korisnike predstavlja...
Microsoft Word

Microsoft Word

Kurs: Microsoft Word Početni 8 časova Materijali sa predavanja Sertifikat o pohađanju kursa Pristup snimljenim predavanjima 45 dana Zašto ovaj kurs? Microsoft Office Word je jedan od osnovnih alata Microsoft Office paketa čije poznavanje je nužno za kontinuirano...
React

React

Kurs: React Srednji 80 časova Materijali sa predavanja Sertifikat o pohađanju kursa Pristup snimljenim predavanjima 45 dana Zašto ovaj kurs? React (ili React.js ili ReactJS) je besplatna i open-source frontend JavaScript biblioteka namijenjana za razvoj web...
Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint

Kurs: Microsoft PowerPoint Osnovni 4 časa Materijali sa predavanja Sertifikat o pohađanju kursa Pristup snimljenim predavanjima 45 dana Zašto ovaj kurs? PowerPoint je jedan od najjednostavnijih Microsoft Office alata koji se koristi za kreiranje prezentacijskog...
PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst

PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst

Kurs: PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst Srednji 24 časa Službena digitalna literatura Pristup lab okruženju  Službeni Microsoft sertifikat o pohađanju kursa Pristup snimljenim predavanjima 45 dana Zašto ovaj kurs? Poslovna inteligencija je koncept koji se sve...